JIADE LIMITED ประกาศราคาการทําตลาดการลงทุนครั้งแรก

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 15 พฤษภาคม 2024 — JIADE LIMITED (“บริษัท” หรือ “JDZG”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการการศึกษาสนับสนุนรอบด้านแก่สถาบันการศึกษาผู้ใหญ่ ได้ประกาศราคาของการเสนอขายหุ้นตราแรก (IPO) จํานวน 2,000,000 หุ้นปกติ ราคาต่อหุ้น 4.00 เหรียญสหรัฐ หุ้นปกติได้รับอนุมัติให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 ภายใต้สัญลักษณ์ “JDZG”

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสดรวม 8 ล้านเหรียญสหรัฐจากการเสนอขายหุ้น ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้จัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ภายใน 60 วัน จํานวนไม่เกิน 300,000 หุ้น ราคาตามราคาขายหุ้นตราแรก คาดว่าการเสนอขายหุ้นจะสิ้นสุดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายที่เป็นมาตรฐาน

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นจะใช้ในการขยายทีมงานขายและปฏิบัติการ เพิ่มการตลาด ซื้อสถาบันการศึกษาอาชีพและฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลประเทศจีน และจัดตั้งศูนย์สอบถาม 8-10 แห่ง รวมถึงลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และเงินทุนดําเนินงานอื่นๆ

การเสนอขายหุ้นดําเนินการแบบมีข้อผูกพัน WestPark Capital, Inc. เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ส่วน Webull Financial LLC เป็นผู้จัดการร่วม Hunter Taubman Fischer & Li LLC เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายหลักทรัพย์ของบริษัทในสหรัฐอเมริกา และ MagStone Law, LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ WestPark Capital, Inc. ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

ใบสมัครจดทะเบียนตามแบบ F-1 เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) (เลขที่แบบ 333-276283) และได้รับอนุมัติให้เสนอขายจาก SEC ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2024 การเสนอขายหุ้นจะดําเนินการโดยมีเอกสารคําอธิบายการเสนอขายหุ้นเป็นหลัก ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารคําอธิบายการเสนอขายหุ้นฉบับสมบูรณ์จาก WestPark Capital, Inc. หรือ Webull Financial LLC ตามที่อยู่ด้านล่าง

ก่อนลงทุน ควรอ่านเอกสารคําอธิบายการเสนอขายหุ้นและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท และหุ้นของบริษัทจะไม่เสนอขายหรือจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาเว้นแต่จะมีการจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีการเสนอขาย ชักชวนหรือจําหน่ายหุ้นในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดๆ ก่อนจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ JIADE LIMITED

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

JIADE LIMITED เชี่ยวชาญในการให้บริการการศึกษาสนับสนุนรอบด้านแก่สถาบันการศึกษาผู้ใหญ่ผ่านชุดโปรแกรมบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์และบริการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าในอุตสาหกรรมการศึกษาผู้ใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริการของบริษัทเสนอผ่านแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการศึกษาเทคโนโลยี Kebiao (KB Platform) ซึ่งช่วยให้กระบวนการบริหารข้อมูลและข้อมูลต่างๆ ตลอดวงจรการเรียนการสอนเป็นไ