เรื่อง ประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนานขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ทาเค็กคลีนเอ็กซ์ตร้า (Takex Clean Extra)

-สเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากต้นไผ่
-ได้รับการรับรองว่า 99.99%ของเชื้อไวรัสไม่สามารถแพร่เชื้อได้บนผลิตภัณฑ์ทาเค็กซ์คลีนเอกซ์ตร้าที่พ่นทิ้งไว้นาน 15วัน

Osaka, Japan, Mar 22, 2021 – (ACN Newswire) – ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2021 บริษัท ทาเค็กซ์ จำกัด (ตั้งอยู่ที่เมืองซุยกะ จังหวัดโอซาก้า ดำเนินการโดยประธานและCEO คุมิ โอคาดะ) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับต้นไผ่มายาวนานถึง 34 ปี และได้ทำการพัฒนาสเปรย์แอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมจากสารสกัดจากต้นไผ่ตั้งแต่ปี 1987 ได้ประกาศผลการทดสอบที่ได้รับการรับรองแล้วว่า ผลิตภัณฑ์ ทาเค็กคลีนเอ็กซ์ตร้า (Takex Clean Extra) สามารถใช้ต่อต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 (SARS-CoV-2) และได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถลดการแพร่เชื้อไวรัสได้ถึง 99.99% แม้พ่นทิ้งไว้นานถึง 15 วัน

ผลิตภัณฑ์ทาเค็กซ์คลีนเอ็กซ์ตร้าที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดที่มีส่วนผสมของสารสกัดที่ได้จากเปลือกของต้นไผ่ โดยทาเค็กซ์คลีนเอ็กซ์ตร้ายังได้รับการรับรองฮาลาล(Halal Certified) จากจาคิม(JAKIM) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลมาเลเซียที่รับผิดชอบด้านการออกใบรับรองฮาลาลให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก ทาเค็กซ์คลีนเอ็กซ์ตร้าผลิตที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และมีจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย(ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า MAZTEX CLEAN EXTRA), และประเทศไทย(ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าทาเค็ทซุยุ TAKETSUYU)

บริษัท ทาเค็กซ์ จำกัด ยังคงค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับต้นไผ่อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน

รายละเอียดและผลการทดสอบ

I.เชื้อไวรัสโควิด-19ที่ใช้ในการทดสอบ

SARS-CoV-2 JPN/TY/WK-521 (จัดเตรียมโดยสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติ, National Institute of Infectious Diseases)

II.การทดสอบ

1.สถาบันที่ทำการทดสอบ : Japan Texile Products Quality and Technology Center (QTEC)

2.ตัวอย่างที่ทำการทดสอบ : ทาเค็กซ์คลีนเอกซ์ตร้า Takex Clean Extra(แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากต้นไผ่)

-อุณหภูมิที่ทำการทดสอบ : 25 องศาเซลเซียส

-การวัดค่าความสามารถในการแพร่เชื้อ : Plaque assay

-วันที่เตรียมตัวอย่าง : 3 ธันวาคม 2020

-วันที่ทำการทดสอบ : 18 ธันวาคม 2020

III.ขั้นตอนทำการทดสอบ

1.เตรียมวัสดุเพื่อทำการทดสอบ 2 ชุด โดยชุดที่ 1 พ่นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่จะทำการทดสอบลงบนวัสดุทดสอบขนาด 50มล.X50มล.แล้วนำตัวอย่างวางลงในจานเพาะเชื้อ ส่วนชุดที่ 2 ไม่ต้องพ่นผลิตภัณฑ์ที่จะทำการทดสอบ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเก็บตัวอย่างทั้ง 2 ชุดไว้เป็นเวลา 15 วันเพื่อใช้ทำการทดสอบ

2.หยดเชื้อไวรัสที่ได้จากการเพาะ 0.40มล.ลงบนตัวอย่างที่จะทำการทดสอบที่ทิ้งไว้ครบ 15วันแล้ว

3.ปิดด้วยแผ่นฟิล์มขนาด 40มล.X40มล.เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 90% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารละลายเพื่อล้างออกจำนวน 10มล. ลงบนตัวอย่างแต่ละอัน

4.ป้ายที่พื้นผิวของตัวอย่างแต่ละตัวและบนแผ่นฟิล์มเพื่อนำเชื้อไปทดสอบ

5.ประเมินความสามารถในการติดเชื้อของไวรัสโดยวิธีตรวจหาปริมาณไวรัสที่หลงเหลืออยู่บนคราบ(Plaque Assay)
IV.ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบยืนยันว่า 99.99%ของเชื้อไวรัสไม่สามารถแพร่เชื้อได้บนผลิตภัณฑ์ทาเค็กซ์คลีนเอกซ์ตร้าที่พ่นทิ้งไว้นาน 15วัน

V.มาตราฐานในการทดสอบ

ISO 21702

สารสกัดจากต้นไผ่คืออะไร?

สารสกัดจากต้นไผ่ได้มาจากเปลือกส่วนที่นูนออกมาของลำต้นไผ่ที่ชื่อว่า Gramineous Moso Bamboo ซึ่งพบในประเทศญี่ปุ่นและสกัดออกมาโดยกระบวนการพิเศษ ไผ่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข,แรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นส่วนผสมของอาหารและปลอดภัยที่จะนำมาใช้งาน

บริษัท ทาเค็กซ์ จำกัดได้รับการยืนยันผลการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดโอซาก้า (Osaka Perfecture University) ว่าสารสกัดจากต้นไผ่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดแมว(Feline Calicivirus) และเชื้อไวรัสโนโร (Norovirus) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอาการเป็นพิษนอกจากนี้ในงานวิจัยอีกตัวหนึ่งที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยทอทเทอริ(Tottori University) ยืนยันว่าสารสกัดนี้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N3) อีกด้วย

เกี่ยวกับบริษัท ทาเค็กซ์ จำกัด

บริษัท ทาเค็ทซ์ จำกัด ดำเนินงานพัฒนา, ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขอนามัย และผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุของอาหารโดยมีส่วนประกอบหลักที่ได้จากสารสกัดจากต้นไผ่โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ครั้งแรกที่พัฒนาแอลกอฮอล์ที่ใช้ส่วนผสมของต้นไผ่ในปี 1987 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งตลาดสินค้าฮาลาล ทาเค็กซ์มีสินค้าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, ผลิตภัณฑ์รักษาความสดของผักและผลไม้, ส่วนผสมอาหาร, และผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งได้รับการรับรองมาตารฐานฮาลาลจากประเทศมาเลเซีย

เวปไซต์ https://takex-co.com/en/
Takexco Malaysia Sdn. Bhd.เป็นบริษัทลูกของทาเค็กซ์ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนกันยายน ปี 2017

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการทดสอบไวรัสโควิด-19และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ สามารดูได้จากข้อมูลอ้างอิงที่ http://www.acnnewswire.com/pdf/files/Takex.pdf

ข้อมูลตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย
บริษัท เบสท์ โพรไวเดอร์ จำกัด
เลขที่ 45 หมู่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ประเทศไทย
E-mail : bestprovider2017@gmail.com
โทรศัพท์ : 064-262-8939, 093-965-5697, 086-388-4581
Facebook : Taketsuyu by takexco – https://www.facebook.com/Taketsuyu.TH/
Line: @193wzfsq
Shopee Official : https://shopee.co.th/taketsuyu
Lazada Official : https://www.lazada.co.th/shop/taketsuyu