VITALITY ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สอง

TSXV Trading Symbol: VPI

แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 29 ก.ย. 2023 /CNW/ – Vitality Products Inc. (TSXV: VPI) (“บริษัท” หรือ “Vitality”) มีความยินดีที่จะรายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2023


www.vitality.ca (CNW Group/Vitality Products Inc.)

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2023 แสดงให้เห็นว่ามีผลขาดทุนสุทธิ 102,246 ดอลลาร์ หรือ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 179,760 ดอลลาร์ หรือ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายผลิตภัณฑ์สุขภาพธรรมชาติพรีเมียมของบริษัทสําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2023 ลดลง 1% เป็น 188,634 ดอลลาร์ (2022 – 190,581 ดอลลาร์)

ค่าใช้จ่ายในการขายทั่วไปของบริษัทลดลงเป็น 49,571 ดอลลาร์ (2022 – 66,261 ดอลลาร์) ค่าธรรมเนียมการขายลดลงเป็น 8,145 ดอลลาร์ (2022 – 21,241 ดอลลาร์) เนื่องจากบริษัทยกเลิกการว่าจ้างภายนอกสําหรับการกระจายและคลังสินค้า ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารของบริษัทสําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2023 ลดลงเป็น 184,154 ดอลลาร์ (2022 – 245,629 ดอลลาร์) เนื่องจากเงินเดือนและค่าจ้างลดลงเป็น 90,953 ดอลลาร์ (2022 – 100,670 ดอลลาร์) และค่าที่ปรึกษาลดลงเป็น 18,407 ดอลลาร์ (2022 – 46,414 ดอลลาร์) บริษัทยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมให้ดีขึ้นในขณะที่ยังคงให้ความสําคัญกับการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน สหรัฐอเมริกา การขยายการกระจายสินค้าและเพิ่มยอดขายในระดับชาติ

Vitality มีผลิตภัณฑ์สุขภาพธรรมชาติ 13 รายการ (ครอบคลุม 25 SKUs) ที่ขายใน แคนาดา รวมถึง VITALITY Power Iron + Organic Spirulina Vitality ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม 7 รางวัลที่ยอมรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสําหรับ Power Iron + Organic Spirulina รวมถึงรางวัล 1 รางวัลจาก Clean Choice Awards และรางวัล alive 6 รางวัล บริษัทได้ยื่นเอกสารผลิตภัณฑ์สุขภาพธรรมชาติทั้ง 13 รายการกับองค์การอาหารและยา (FDA) เพื่อจําหน่ายใน สหรัฐอเมริกา

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อและการวิเคราะห์และอภิปรายของฝ่ายจัดการของบริษัทสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2023 และ 2022 สามารถดูได้บนเว็บไซต์ SEDAR ที่ www.sedar.com

เกี่ยวกับ Vitality

เยี่ยมชมไซต์นักลงทุนใหม่ของเรา: investinvitality.com

VITALITY® เป็นแบรนด์วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะอาดที่ได้รับรางวัล จัดจําหน่ายให้กับร้านค้าสุขภาพธรรมชาติและผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ผลิตในท้องถิ่นในบริติชโคลัมเบีย แคนาดา และขายออนไลน์ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เห