Pyxus International ประกาศการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อผลักดันความสําคัญทางยุทธศาสตร์

มอร์ริสวิลล์, นอร์ทแคโรไลนา, 12 ก.ย. 2566 – Pyxus International, Inc. (OTC Pink: PYYX) บริษัทเกษตรกรรมเพิ่มมูลค่าระดับโลก ได้ประกาศโครงสร้างองค์กรแบบกระชับใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ขับเคลื่อนประสิทธิผลขององค์กร และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


Pyxus International, Inc. logo (PRNewsfoto/Pyxus International, Inc.)

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรรวมถึง:

  • การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งประธาน Alliance One และสร้างตําแหน่งผู้นําใหม่สองตําแหน่ง ได้แก่ รองประธานอาวุโสและปฏิบัติการสูงสุด (COO) และรองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและการขาย
  • การออกแบบใหม่ของหน่วยงานบริการธุรกิจปัจจุบันของบริษัท
  • การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานการสื่อสาร ความยั่งยืน และกิจการภายนอกปัจจุบันของบริษัท เป็นหน่วยงานกิจการองค์กรแบบเอกเทศ

จากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ประธาน Alliance One Alex Strohschoen ได้ลาออกจากบริษัทเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ บริษัทขอขอบคุณ Alex สําหรับความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และขอให้โชคดีในอนาคต นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ Herbert Weatherford รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจ Alliance One ที่จะเกษียณใน มีนาคม 2567 หลังจากทํางานกับบริษัทมา 34 ปี

“สอดคล้องกับหนึ่งในธีมหลักของ Pyxus สําหรับปีงบประมาณ 2566 – การทําให้ง่ายขึ้น – โครงสร้างองค์กรที่ปรับปรุงใหม่ของเราเชื่อมโยงหน้าที่หลักทางธุรกิจของเรากับความสําคัญยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานด้านปฏิบัติการ ขณะเดียวกันก็ลดความซับซ้อนที่ไม่จําเป็นหรือยุ่งยาก” ประธานและ CEO ของ Pyxus Pieter Sikkel กล่าว “เราได้รวบรวมทีมผู้นําที่แข็งแกร่งและหลากหลาย และผมมั่นใจว่าโครงสร้างใหม่นี้จะช่วยวางตําแหน่ง Pyxus ให้เป็นธุรกิจที่มองไปข้างหน้าและคล่องตัวยิ่งขึ้นในขณะที่เรายังคงให้ความสําคัญกับการเติบโตและความสําเร็จในระยะยาว”

รองประธานอาวุโสและปฏิบัติการสูงสุด

Pyxus ได้แต่งตั้ง Scott Burmeister ให้ดํารงตําแหน่งรองประธานอาวุโสและปฏิบัติการสูงสุดที่สร้างขึ้นใหม่ Burmeister ทํางานให้กับบริษัทในหลายตําแหน่งตั้งแต่เข้าร่วมในปี 2539 โดยล่าสุดนําธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในฐานะ COO เขาจะเน้นการดําเนินงานระดับโลก คุณภาพและผลผลิตของบริษัท พร้อมกํากับดูแลตําแหน่งผู้อํานวยการภูมิภาค ฝ่ายการเกษตรศาสตร์โลก และแผนกผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่า

รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและการขาย

Dustin Styons ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและการขายของ Pyxus รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างบริษัท การจัดการความสั