Hisense Leads in Laser TV Innovation for a Greener World

Hisense Leads in Laser TV Innovation for a Greener World

ประเทศจีน, วันที่ 27 ตุลาคม 2523 — ในโลกที่เทคโนโลยีและวิถีชีวิตเกิดความเชื่อมโยงอย่างแยกแยะไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีโทรทัศน์กําลังกําหนดประสบการณ์การรับชมของเรา บริษัทที่อยู่ในระดับหัวขบวนของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ Hisense ซึ่งได้แสดงความโดดเด่นในการพัฒนาเทคโนโลยี Laser TV เพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีขึ้น ความสะดวกสบายในการรับชม และประสบการณ์การรับชมแบบภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ทําลายความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

วิวัฒนาการของ Laser TV ของ Hisense

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Hisense ได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ ในปี 2547 บริษัทได้เปิดตัว Laser TV ขนาด 100 นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของอุตสาหกรรมบันเทิง ส่วน Laser TV 8K ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ Hisense ในการขยายขอบเขต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการประสบการณ์การรับชมที่ดีขึ้นของโลก

ตําแหน่งที่มั่นคงในตลาดโลก

ตามรายงานในปี 2565 ของบริษัทวิจัยตลาด Omdia Hisense ถือเป็นหนึ่งในผู้นําตลาดในเรื่องส่วนแบ่งการตลาดโลกทั้งในเรื่องปริมาณและรายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมของผู้บริโภคทั่วโลก ตัวอย่างเช่น Laser TV L9H ซึ่งรองรับ Dolby Vision และ Dolby Atmos เพื่อตอบสนองมาตรฐานสี BT.2020 และให้ประสบการณ์การรับชมที่ดีขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ

ความสะดวกในการรับชมและประสบการณ์การรับชมที่ดีขึ้น

เทคโนโลยี Laser TV ของ Hisense ถูกออกแบบมาโดยมีความสะดวกในการรับชมเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น Laser TV L9 ถูกออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงของอาการเมื่อยตา ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การรับชม สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของ Hisense ที่คํานึงถึงความสะดวกและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักพร้อมกับนวัตกรรม

ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของ Hisense

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสําคัญของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของ Hisense ตัวอย่างเช่น Laser TV L9 มีอัตราการรีไซเคิลสูงถึง 92% แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทที่จะดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของโลก นอกจากนี้ Laser TV ยังมีการใช้พลังงานต่ํากว่าโทรทัศน์ LCD ขนาดเท่ากันอีกด้วย

การยอมรับในอุตสาหกรรมและมุมมองในอนาคต

กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ Hisense คาดว่าจะเป็นผู้นําสําคัญในการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยั่งยืน

การพัฒนาของเทคโนโลยี Laser TV นําโดยบริษัทเช่น Hisense ไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพภาพและประสบการณ์การรับชมเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการเคลื่อนย้ายไปสู่เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานมากขึ้นและยั่งยืนด้วย

การผสมผสานระหว่างนวัตกรรม คุณภาพ และความยั่งยืนเป็นสิ่งที่สะท้อนถึ