H2 Green Steel ร่วมมือกับ Volvo Group เพื่อจัดหาเหล็กที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบศูนย์

การทําเหมือง 33 H2 Green Steel ร่วมมือกับ Volvo Group ในการจัดหาเหล็กที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบศูนย์

สตอกโฮล์ม, 14 ก.ย. 2566 — เมื่อยานพาหนะขนส่งเชิงพาณิชย์มีการใช้งานโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในการใช้งานจะมีความสําคัญมากขึ้น รอยเท้าคาร์บอนจากเครือข่ายการจัดหาและการผลิตจะมีความสําคัญเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรถบรรทุก รถโดยสาร และเครื่องจักรก่อสร้าง การเปลี่ยนผ่านไปสู่เหล็กสีเขียวจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับ Volvo Group ในการเดินหน้าสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ต่อไป

“ความร่วมมือที่สนับสนุนงานของเราในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเส้นทางสู่การปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ เหล็กเป็นตัวการสําคัญต่อรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ของเรา การทํางานร่วมกับผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่เพื่อพัฒนาวัสดุที่ลดก๊าซเรือนกระจกเป็นสิ่งสําคัญต่อความก้าวหน้าของเราในโซลูชันการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน” Andrea Fuder หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อของ Volvo Group กล่าว

สัญญาจัดหาระยะยาวที่ Volvo Group วางไว้นั้นสําหรับเหล็กสีเขียวจากโรงงานใหม่ของ H2 Green Steel ในเมืองโบเดน ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดน การเริ่มการผลิตวางแผนไว้สําหรับปลายปี 2568 การส่งมอบให้กับ Volvo Group จะเริ่มต้นกลางปี 2569

“อุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ได้ขับเคลื่อนความต้องการสําหรับเหล็กสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งยืนยันถึงความสนใจของตลาด เมื่อผู้เล่นขนาดใหญ่อย่าง Volvo Group ซึ่งทํางานอยู่แนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน วางคําสั่งซื้อลูกค้า ถือเป็นสัญญาณชัดเจนถึงความเชื่อมั่นทั้งในบริษัทของเราและผลิตภัณฑ์ของเรา” Henrik Henriksson CEO ของ H2 Green Steel กล่าว

ติดต่อ:
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Karin Hallstan, หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและสื่อมวลชน โทร: +46 76 842 81 04, อีเมล: press@h2greensteel.com
Claes Eliasson, ฝ่ายสื่อสาร Volvo Group โทร: +46 76 553 72 29

ไฟล์ต่อไปนี้พร้อมให้ดาวน์โหลด:

https://mb.cision.com/Main/20623/3834924/2294234.pdf

H2 Green Steel ร่วมมือกับ Volvo Group ในการจัดหาเหล็กที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบศูนย์

https://news.cision.com/h2-green-steel/i/volvo-group,c3215548

Volvo Group