Entergy ประกาศเพิ่มการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

13 5 Entergy announces increase in quarterly dividend to shareholders

บริษัทเพิ่มการจ่ายเงินปันผลในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นร้อยละ 6

นิวออร์ลีนส์ , ตุลาคม 27, 2566 — Entergy คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลในแต่ละไตรมาสให้แก่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวน 1.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะชําระในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566


(PRNewsfoto/Entergy Corporation)

Entergy ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 1988 เป็นต้นมา

เกี่ยวกับ Entergy

Entergy (NYSE: ETR) เป็นบริษัท Fortune 500 ที่จัดหาพลังงานให้กับลูกค้า 3 ล้านรายผ่านบริษัทย่อยใน อาร์คันซอส ลุยเซียนา มิสซิสซิปปี และ เท็กซัส เราลงทุนเพื่อความน่าเชื่อถือและความต้านทานของระบบพลังงานขณะเดียวกันช่วยให้ภูมิภาคของเราเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดและประหยัดพลังงานมากขึ้น Entergy มีรากฐานอยู่ในชุมชนของเรามากว่า 100 ปี และเป็นผู้นําระดับชาติในเรื่องความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ปี 2018 เราได้ส่งมอบผลประโยชน์เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีผ่านการบริจาค การอาสาสมัคร และการสนับสนุน Entergy มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ นิวออร์ลีนส์ ลุยเซียนา และมีพนักงานประมาณ 12,000 คน เรียนรู้เพิ่มเติมที่ entergy.com และติดตาม @Entergy บนโซเชียลมีเดีย #WePowerLife

แหล่งข้อมูล: Entergy Corporation