โปรโลจิสจะเข้าร่วมการประชุมอุตสาหกรรมในนครนิวยอร์ก

ซานฟรานซิสโก, 8 ก.ย. 2566 — Prologis, Inc. (NYSE: PLD), ผู้นําระดับโลกด้านอสังหาริมทรัพย์โลจิสติกส์ ประกาศในวันนี้ว่า Tim Arndt ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จะเข้าร่วมการประชุมสองครั้งใน นครนิวยอร์ก:

การประชุม Barclays 2023 Global Financial Services Conference ที่ New York Hilton Midtown ในวันจันทร์ที่ 11 ก.ย. เวลา 11.15 น. ET

การประชุม BofA Securities 2023 Global Real Estate Conference ที่ Westin New York at Times Square ในวันอังคารที่ 12 ก.ย. เวลา 2.10 น. ET

การนําเสนอของ Prologis จะถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บคาสต์เสียง และสามารถเข้าถึงได้ที่ https://ir.prologis.com/events-and-presentations

เกี่ยวกับ PROLOGIS

Prologis, Inc. เป็นผู้นําระดับโลกด้านอสังหาริมทรัพย์โลจิสติกส์ มุ่งเน้นตลาดที่มีอุปสรรคสูงและเติบโตสูง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 บริษัทเป็นเจ้าของหรือมีการลงทุนในทรัพย์สินและโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะมีพื้นที่รวมประมาณ 1.2 พันล้านตารางฟุต (114 ล้านตารางเมตร) ใน 19 ประเทศ โดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เองหรือผ่านการร่วมทุน Prologis ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โลจิสติกส์ที่ทันสมัยแก่ฐานลูกค้าที่หลากหลายประมาณ 6,700 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสองหมวดหลัก ได้แก่ ธุรกิจต่อธุรกิจ และค้าปลีก/การจัดส่งสินค้าออนไลน์

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความในเอกสารนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความคาดหวัง ประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและตลาดที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงความเชื่อและข้อสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ข้อความเหล่านี้มีความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลลัพธ์ทางการเงินของเรา ถ้อยคําบางคํา เช่น “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “แสวงหา” และ “ประมาณการ” รวมถึงการใช้คําในลักษณะเดียวกัน ใช้เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความทั้งหมดที่อ้างถึงผลการดําเนินงาน กิจกรรมหรือพัฒนาการที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต – รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของรายได้และอัตราการเช่า กิจกรรมการได้มาและการพัฒนา กิจกรรมการลงทุนและจําหน่าย สภาพทั่วไปในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ หนี้สิน ฐานะทางการเงิน และเครดิตเรตติ้งของเรา ความสามารถในการสร้างรายได้จากการร่วมทุน การก่อตั้งการร่วมทุนใหม่ และความพร้อมของเงินทุนในการร่วมทุนปัจจุบันหรือใหม่ – เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต และมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานบางประการที่ยากต่อการคาดการณ์ แม้ว่าเราเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ นั้นมีพื้นฐานจากข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่เราไม่สามารถรับรอ