หุ้น Home Depot ถูกมองว่าเป็นของถูก เมื่อนักวิเคราะห์ปรับประมาณการกําไรขึ้น

Home Depot Stock

นักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้นของ Home Depot (NYSE: HD) สําหรับปีนี้และปีหน้าขึ้นไป ทําให้หุ้นดูน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า หุ้น HD กําลังซื้อขายอยู่ที่ 21 เท่าของกําไร และกระแสเงินสดอิสระของบริษัทเพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบรายปีในครึ่งปีแรก ทําให้หุ้นของบริษัทถูกมองว่ามีมูลค่าดีที่ราคา 319.73 ดอลลาร์ต่อหุ้น ณ วันที่ 18 กันยายน

ในตอนแรกนักวิเคราะห์คาดการณ์กําไรต่อหุ้นเฉลี่ยที่ 14.95 ดอลลาร์สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2024 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากการสํารวจนักวิเคราะห์ของ Seeking Alpha แสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์เฉลี่ยใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 15.26 ดอลลาร์สําหรับกําไรต่อหุ้นในเดือนมกราคม 2024 สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประมาณการกําไรร้อยละ 2.0 นับตั้งแต่บริษัทเปิดเผยผลประกอบการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ราคาหุ้นในปัจจุบัน นี่แปลว่าอัตราส่วนราคาต่อกําไร 20.95 เท่าสําหรับปีปัจจุบัน

เมื่อมองไปข้างหน้าสําหรับปีบัญชีสิ้นสุดเดือนมกราคม 2025 นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของกําไรต่อหุ้นร้อยละ 6.2 โดยประมาณการจะถึง 16.21 ดอลลาร์ ซึ่งวางหุ้น HD ไว้ที่อัตราส่วนราคาต่อกําไรข้างหน้า 19.72 เท่า ซึ่งถือว่าน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า

ข้อมูลจาก Morningstar แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนราคาต่อกําไรข้างหน้าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 21 เท่า ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าหุ้น HD อยู่ในพื้นที่มูลค่า การประเมินนี้ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า และจะมีการซื้อบ้านและปรับปรุงบ้านเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ยลง

เพิ่มเติมจากนั้น Home Depot ยังมีเงินปันผลที่น่าสนใจ ปัจจุบันอยู่ที่ 8.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อปี ให้ผลตอบแทนปันผลที่ 2.61% บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 13 ปีแล้ว และมีโอกาสเพิ่มเงินปันผลอีกหลังการประกาศครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน ด้วยการเพิ่มขึ้น 4% เงินปันผลประมาณการข้างหน้าจะอยู่ที่ 2.72%

นักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการถือหุ้น HD สามารถพิจารณาขายประกันความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือจากกรอบ (out-of-the-money หรือ OTM) ตัวเลือกขาย (put options) เช่น ช่วงการหมดอายุ 13 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่าตัวเลือกขายที่ราคาใช้สิทธิ 310 ดอลลาร์ มีการซื้อขายที่ 2.21 ดอลลาร์ต่อสัญญา โดยการขายประกันความเสี่ยงเหล่านี้ นักลงทุนสามารถสร้างรายได้ที่อาจสูงถึง 0.71%

อัตราผลตอบแทนประจําปีที่คาดหวังสําหรับกลยุทธ์นี้ โดยสมมติว่าทําซ้ํา 12 ครั้ง คือ 8.52% นักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นสามารถเลือกขายประกันความเสี่ยงที่ราคาใช้สิทธิ 305 หรือ 300 ดอลลาร์ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ต่ําลง 0.48% และ 0.333% ตามลําดับ

สรุป หุ้น Home Depot ถูกมองว่าเป็นการเล