รอเนซันส์คว้าอันดับที่น่าประทับใจในรายชื่อ ENR: บริษัทรับเหมาก่อสร้างระหว่างประเทศอันดับ 9 ของยุโรป และอันดับที่ 38 ของโลก

45 2 Rönesans secures prodigious ranking in ENR list: 9th European largest international contracting company, and 38th worldwide

กรุงอิสตันบูล, 19 ก.ย. 2566 — Rönesans Group ได้รักษาสถานะบริษัทก่อสร้างชั้นนําของตนเอาไว้ โดยเพิ่งได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทรับเหมาระหว่างประเทศรายใหญ่อันดับ 38 ของโลก และอันดับ 9 ในยุโรปบนรายชื่อ “Top 250 International Contractors of the World” ประจําปี 2566 ที่มีชื่อเสียงของ ENR ซึ่งถือเป็นเครื่องมือประเมินอุตสาหกรรมการก่อสร้างระหว่างประเทศที่มีการยอมรับมากที่สุด ENR ได้จัดอันดับ Rönesans เป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมารายใหญ่ 10 อันดับแรกในยุโรปติดต่อกันทุกปีนับตั้งแต่ปี 2558 ในปีนี้ก็เช่นเดิม สถานะของบริษัทก่อสร้างตุรกีรายใหญ่ที่สุดในโลกจึงยังคงมั่นคง


Ronesans Holding Logo

รายชื่อ “Top 250 International Contractors of the World” ประจําปี 2566 ของ ENR คํานวณจากรายได้ที่บริษัทรับเหมาต่างๆ ได้รับจากการดําเนินงานนอกประเทศที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ในปี 2565 พร้อมกับการร่วมทุน ร่วมลงทุน Rönesans มียอดรายได้รวม 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมากกว่า 70% ของรายได้มาจากโครงการต่างประเทศ บริษัทดําเนินการในภาคส่วนสําคัญ เช่น การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ และพลังงานในกว่า 30 ประเทศทั่วยุโรป ยุโรปกลาง เอเชียตะวันออกกลาง และแอฟริกา และได้รับรายได้รวม 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากต่างประเทศ โดย 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากยุโรปในปี 2565

ประธานคณะกรรมการบริหารของ Rönesans อิเปค อิลิจัก คายาอัลป์ กล่าวว่า “เราภูมิใจมากที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 10 บริษัทรับเหมาระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน เราจะมุ่งเน้นการเติบโตระดับนานาชาติต่อไปด้วยการสนับสนุนอย่างมีค่าจากพันธมิตรระหว่างประเทศที่เคารพของเราในปีต่อ ๆ ไป โดยการมีส่วนร่วมในโครงการที่ท้าทายมากขึ้นทั่วโลก เราจะยังคงร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและหน่วยงานสนับสนุนการส่งออกเพื่อดําเนินโครงการที่น่าประทับใจหลายโครงการร่วมกัน รวมถึงการจัดหาโซลูชันน้ําสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยให้กับส่วนของโลกที่กําลังพัฒนา เช่นที่เราเพิ่งทําได้สําเร็จในศรีลังกา”

Ballast Nedam บริษัทในเครือของ Rönesans Holding ได้ดําเนินโครงการจัดหาน้ําสะอาดในศรีลังกาด้วยการสนับสนุนและการจัดหาเงินทุนโดยรัฐบาลดัตช์และหน่วยงานสินเชื่อการส่งออก Atradius ของดัตช์ โครงการสําคัญนี้มีเป้าหมายให้การเข้าถึงน้ําสะอาดแก่ครัวเรือน 17,000 ครัวเรือนในหมู่บ้านเจ็ดแห่งภายในภูมิภาค Hemmathagama ซึ่งมีส่วนช่วยเหลืออย่างกว้างขวางต่อเสาหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของ Ballast Nedam และ Rönesans นอกจากเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมตุรกีแล้ว Rönesans Holding ยังให้ความสําคัญกับการดําเนินการรณรงค์ที่มีจุดมุ่งหมายและสร้างผลกระทบในชุมชนที่กําลังพัฒนา

เติบโตอย่างรวดเร็วมาเป็นเวลา 30 ปี Rönesans Holding ซึ่งเป็นหน่วยงานลงทุนสูงสุดขอ