นอเกียร่วมมือกับกูเกิลคลาวด์เพื่อเร่งการพัฒนา AI

Nokia Stock

บริษัท Nokia Corporation (NYSE:NOK) ได้ประกาศความร่วมมือกับ Google Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) เพื่อยกระดับการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถขั้นสูงด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI-ML) ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ให้บริการการสื่อสาร (CSPs) โดยการนําเสนอชุดข้อมูลและบริการที่ครอบคลุมซึ่งเรียกว่า AVA Data suite บนแพลตฟอร์ม Google Cloud

AVA Data suite ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่พิสูจน์แล้วหลายประเภทซึ่ง CSPs สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการเครือข่ายของตน โดยเฉพาะในด้านการสื่อสาร 4G และ 5G โดยการใช้ประโยชน์จากพลังของ AI ความร่วมมือนี้ช่วยให้ CSPs ใกล้เป้าหมายการบริหารจัดการเครือข่ายและการพัฒนาอัตโนมัติแบบสัมผัสศูนย์มากขึ้น

AVA Data suite ของ Nokia สร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม AVA Open Analytics ซึ่งทําให้การดําเนินงานด้านการเรียนรู้ของเครื่องง่ายขึ้น นําระบบข้อมูลแมชมาใช้ มีสถาปัตยกรรมขับเคลื่อนด้วยคลาวด์ และรวมมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบศูนย์ศรัทธา ไม่เหมือนกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมซึ่งรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกันในคลังข้อมูลหรือทะเลข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบข้อมูลแมชจะรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามโดเมนทางธุรกิจเฉพาะ เช่น การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า วิธีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดข้อมูล การจัดการข้อมูลหลายผู้ให้บริการหลายโดเมน และความคล่องตัวในกระบวนการทางธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน Vertex AI ของ Google มีบทบาทสําคัญในการออกแบบและฝึกอบรมโมเดล AI/ML โดยใช้ข้อมูลจาก AVA Data suite ของ Nokia นอกจากนี้ BigQuery ของ Google Cloud ยังมอบพื้นที่เก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้และไร้เซิร์ฟเวอร์ ทําหน้าที่เป็นทั้งแหล่งข้อมูลและที่เก็บข้อมูลสําหรับ AVA Data suite

หนึ่งในประโยชน์หลักของความร่วมมือนี้คือกระบวนการเตรียมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์และแพคเกจข้อมูลมาตรฐานและผ่านการสัมพันธ์แล้ว ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI-ML มากขึ้น ซึ่งนําไปสู่การใช้งานเคส AI ได้เร็วขึ้น

ด้วย Nokia AVA Data suite และความสามารถของ Google Cloud CSPs และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถเร่งการปรับใช้โซลูชัน AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย เพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ปลายทาง และค้นพบโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ

Nokia กําลังทํางานอย่างเข้มแข็งเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจทั่วโลกให้เป็นเครือข่ายอัจฉริยะเสมือน โดยสร้างเครือข่ายเดียวสําหรับบริการทุกประเภท รวมถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การเชื่อมต่อเส้นทาง IP และเครือข่ายออปติคอล Nokia อยู่ในแนวหน้าของการเอื้ออํานวยการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นไปสู่เทคโนโลยี 5G การเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง IP และ Software Defined Networking การใช้งานแอปพลิเคชันคลาวด์ และ Internet of Things (IoT)