ตลาดสายชาร์จ EV มูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2030 – รายงานพิเศษโดย MarketsandMarketsTM

ชิคาโก 18 ก.ย. 2566 – ตลาดสายเคเบิลชาร์จ EV คาดว่าจะเติบโตจาก 1.3 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2566 เป็น 3.9 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีที่ 16.7% ตามรายงานใหม่จาก MarketsandMarketsTM ตลาดสายเคเบิลชาร์จ EV ในปัจจุบันกําลังผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตที่เกิดจากการแพร่หลายอย่างรวดเร็วของยานยนต์ไฟฟ้า ขณะที่จิตสํานึกระดับโลกเปลี่ยนไปสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลทั่วโลกให้แรงจูงใจสําหรับการเคลื่อนที่แบบไฟฟ้า ความต้องการโซลูชันการชาร์จที่นวัตกรรมได้ถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตลาด EV ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการรวมกัน ได้แก่ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชั้นนําที่กําลังปรับเปลี่ยนการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ความต้องการสายเคเบิลชาร์จ EV ยังเพิ่มขึ้นตามการใช้ EV และการติดตั้งสถานีชาร์จ EV ที่เพิ่มขึ้น


MarketsandMarkets Logo (PRNewsfoto/MarketsandMarkets) (PRNewsfoto/MarketsandMarkets)

ดาวน์โหลด PDF Brochure: https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=71981137

เรียกดูสารบัญแบบละเอียดสําหรับ “ตลาดสายเคเบิลชาร์จ EV

160 – ตาราง
70 – รูปภาพ
280 – หน้า

ขอบเขตตลาดสายเคเบิลชาร์จ EV

รายงานครอบคลุม

รายละเอียด

มูลค่าตลาด

3.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573

อัตราการเติบโต

16.7% CAGR

ตลาดที่ใหญ่ที่สุด

เอเชียแปซิฟิก

พลวัตตลาด

ตัวขับเคลื่อน ข้อจํากัด โอกาส และความท้าทาย

ช่วงระยะเวลาพยากรณ์

2566-2573

หน่วยพยากรณ์

มูลค่า (พันล้านดอลลาร์)

รายงานครอบคลุม

การคาดการณ์รายได้ ภูมิทัศน์การแข่งขัน ปัจจัยการเติบโต และแนวโน้ม

ส่วนที่ครอบคลุม

เส้นผ่านศูนย์กลาง อุปกรณ์จ่ายไฟ การใช้งาน ประเภทสายเคเบิล ระดับการชาร์จ รูปร่าง วัสดุเคลือบ รูปแบบ ความยาวสายเคเบิล ประเภทขั้วต่อ

ภูมิภาคที่ครอบคลุม

เอเชียแป