กําหนดการของนายกรัฐมนตรีในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

กรุงออตตาวา, ออน, 29 ก.ย. 2566 /CNW/ –

หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นทั้งหมด

ตอนเหนือของซัสแคชวัน, ซัสแคชวัน

11:00 น.

นายกรัฐมนตรีจะร่วมเดินรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในวันความจริงและการปรองดองระดับชาติครั้งที่สาม และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นกับสมาชิกชุมชน ผู้รอดชีวิต และผู้นํา

หมายเหตุสําหรับสื่อ:

  • การรายงานข่าวร่วม

เอกสารนี้มีให้ที่ https://pm.gc.ca ด้วย

แหล่งข่าว สํานักนายกรัฐมนตรี