การประชุมสุดยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมอินทรีย์เอเชียซีชง 2023 เปิดฉาก

นันชง ประเทศจีน 11 ก.ย. 2023 – รายงานข่าวจาก CRI Online:


The 2023 Xichong Asia Organic Industrial Innovation Summit Opens

เมื่อวันที่ 11 กันยายน การประชุมสุดยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมอินทรีย์เอเชียซีชง 2023 ภายใต้หัวข้อ “อินทรีย์กระตุ้นพลังใหม่” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เมืองซีชง มณฑลเสฉวน ประเทศจีนตะวันตกเฉียงใต้ มีแขกผู้มีเกียรติจากทั่วโลกกว่า 300 คนจากทุกวงการมาร่วมประชุมที่ซีชงเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอินทรีย์ และผลักดันการก่อสร้างซีชงให้เป็น “อําเภออินทรีย์แห่งแรกของจีน”

ในพิธีเปิด สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์จีน (ซีชง) ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ การประชุมยังเปิดตัวข้อเสนอแนะระดับชาติสําหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง เสนอให้สํารวจการจัดตั้งกลไกการสื่อสารที่มีมาตรฐานและเป็นปกติวิสัย แบ่งปันทรัพยากรอุตสาหกรรม เสริมสร้างการสื่อสารและความร่วมมือ รวบรวมฉันทามติและความพยายามร่วมกันจากภาครัฐ อุตสาหกรรม และภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอินทรีย์อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ Zhou Zejiang, Ma Jun, Qiao Yuhui, He Wenlong, Yuan Fang และ Liu Xuan ยังได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนที่ปรึกษาหลักของสมาคมพัฒนาบุคลากรเกษตรอินทรีย์นันชง

ในระหว่างการประชุมสุดยอด ผู้เข้าร่วม ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาที่อุตสาหกรรมอินทรีย์เผชิญอยู่ สํารวจแนวทางแก้ไข หารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอินทรีย์ และประเมินสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ผ่านรายงานหัวข้อ การบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ และวิธีการอื่นๆ

ขณะนี้ ซีชงได้สร้างฐานการผลิตอินทรีย์ 109 แห่งมีพื้นที่ 27,000 ไร่ ฐาน 16,000 ไร่ และ 105 พันธุ์ที่ผ่านการรับรองอินทรีย์ มูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์รวมต่อปีมีมูลค่า 3.5 พันล้านหยวน สร้างระบบการกํากับดูแลคุณภาพครอบคลุม “สี่ระดับ” สําหรับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน และบริษัทที่มีอัตราครอบคลุม 100% สําหรับระบบมองเห็นและระบบตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพ สร้างเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 79 เครื่องหมาย และผลิตภัณฑ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติ 4 ผลิตภัณฑ์ “Haochongshi” กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ภูมิภาคดีเด่น 10 อันดับแรกของมณฑลเสฉวน และ “Ecological Garden · Organic Xichong” กลายเป็นบัตรธุรกิจสวยงามของซีชง

แหล่งข่าว CRI Online