WeTrade Group Inc. พบการใช้จ่าย 2 ล้านเหรียญสหรัฐที่ไม่สอดคล้องกับรายงานประจําปี 2565 จากการตรวจสอบภายใน

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, 01 ธันวาคม 2566 — บริษัท WeTrade Group Inc. (“WeTrade” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: WETG) ผู้ให้บริการเทคโนโลยี “ซอฟต์แวร์แบบบริการ” (“SaaS”) ระดับโลกที่มุ่งมั่นที่จะเสนอการสนับสนุนเทคนิคและเครื่องมือการปรับเปลี่ยนดิจิทัลให้กับบริษัทต่างๆ ทั่วโลกประกาศว่าบริษัทได้ทําการตรวจสอบภายในกับผู้บริหารและกรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้ว และพบว่าอดีตผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการนายจู่ ลี และอดีตผู้อํานวยการฝ่ายการเงินนายเจียนต้า สุยมีการใช้จ่ายจํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีข้อสงสัยหลังการตรวจสอบ

ในเดือนกรกฎาคม 2565 อดีตผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการนายจู่ ลี และอดีตผู้อํานวยการฝ่ายการเงินนายเจียนต้า สุย ได้อ้างว่าจ่ายเงินค่าค้ําประกันและค่าที่ปรึกษาให้กับ NASDAQ และได้จัดสรรการใช้จ่ายจํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับ “About Investment Pte. Ltd.” ซึ่งหลังจากตรวจสอบจากสํานักทะเบียนพบว่าบริษัทนี้เป็นเจ้าของร้อยละ 100 โดยคนจีนชื่อ ลี เจี้ยมิง

การตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เมื่อ TAAD ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีเดิมของ WeTrade ถามนายเจียนต้า สุย เกี่ยวกับการใช้จ่าย 2 ล้านเหรียญผ่านกลุ่ม WeChat นายเจียนต้า สุย ได้ตอบว่า “NASDAQ ให้เราจ่ายเงินให้ About Investment.” ส่วนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เราได้ส่งอีเมลไปยัง NASDAQ เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินนี้ นางเอลเลน เอ็ม. อิกนาซิโอ ตอบว่า “ตามที่ทราบของฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติการจดทะเบียนของ NASDAQ เราไม่ทราบถึงการร้องขอให้จ่ายเงินให้ About Investment”

จากนั้นเราได้สอบถามกับพนักงานที่เกี่ยวข้องและทราบว่าเมื่อเวลา 20.26 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2566 นายเจียนต้า สุย ได้ร้องขอให้พนักงาน “ช่วยลงนามสัญญา 2 ล้านเหรียญแทนเจิ้ง ไท” ผ่าน WeChat แต่เมื่อพนักงานไม่ตอบกลับ นายเจียนต้า สุย ก็พูดผ่าน WeChat เมื่อเวลา 20.51 น.ว่า “ทําเสร็จแล้ว ขอให้ซิน หวังทํา”

เราได้ตรวจสอบรายงานประจําปี 2565 ของ WeTrade แล้ว แต่ไม่พบหลักฐานยืนยันและบันทึกที่แท้จริงของการใช้จ่าย 2 ล้านเหรียญ

นายดาเซวี่ ลี กรรมการอิสระของ WeTrade ได้ส่งอีเมลไปยังบริษัทตรวจสอบบัญชี AssentSure Pac Audit Company หลายครั้งระหว่างวันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566 เพื่อขอคําอธิบายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่ารายงานประจําปี 2565 ไม่ได้สะท้อนเรื่องนี้อย่างถูกต้อง แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการตอบกลับจาก AssentSure ปัจจุบันเราได้รายงานเรื่องนี้ไปยัง PCAOB

ขณะนี้บริษัทยังได้ส่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยังตํารวจจีน และจะปกป้องผลประโยชน์ที่สมควรของบริษัทและผู้ถือหุ้นผ่านทางกฎหมาย บริษัทจะไม่ยอมรับการฉ้อฉลหรือการกระทําที่ทําลายผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเรื่องการใช้จ่าย 2 ล้านเหรียญ และให้ข้อมูลอธิบายที่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น

เกี่ยวกับ WeTrade Group Inc.
WeTrade Group Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีบริการ “ซอฟต์แวร์แบบบริการ” (“SaaS”) ระดับโลกที่มุ่งมั่นที่จะเสนอการสนับสนุนเทคนิคและเครื่องมือการปรับเปลี่ยนดิจิทัลให้กับบริษัทต่างๆ ทั่วโลก WeTrade Group ประกอบด้วย 4 ส่วนธุรกิจคือ YCloud, WTPay, Y-Health และ YG

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

YCloud เป