U Power Limited ประกาศรับทราบการแจ้งจากนาสดักเกี่ยวกับข้อบกพร่องในเรื่องราคาซื้อขั้นต่ํา

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 23 มกราคม 2024 – U Power Limited (Nasdaq: UCAR) (“บริษัท” หรือ “U Power”) ให้บริการจัดหารถยนต์พร้อมวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโซลูชันผู้จัดหาพลังงานแบตเตอรี่ EV ที่ครบวงจรในประเทศจีน ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับหนังสือแจ้ง (หนังสือแจ้ง) วันที่ 19 มกราคม 2024 จากแผนกคุณสมบัติการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แนสดัก (Nasdaq) ระบุว่าบริษัทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคาซื้อขั้นต่ําตามข้อกําหนดการจดทะเบียนของ Nasdaq เพื่อรักษาการจดทะเบียนต่อไปบน Nasdaq.

ข้อกําหนดการจดทะเบียนของ Nasdaq ข้อ 5550(a)(2) กําหนดให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องมีราคาซื้อขั้นต่ํา 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น และข้อกําหนดการจดทะเบียนของ Nasdaq ข้อ 5810(c)(3)(A) กําหนดว่าการล้มเหลวในการรักษาเกณฑ์ราคาซื้อขั้นต่ําจะเกิดขึ้นหากความล้มเหลวดังกล่าวดําเนินต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วันทําการติดต่อกัน จากราคาซื้อสุดท้ายของหุ้นสามัญของบริษัทสําหรับ 30 วันทําการติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2567 บริษัทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคาซื้อขั้นต่ําอีกต่อไป

หนังสือแจ้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจดทะเบียนของบริษัทบนตลาดหลักทรัพย์แนสดักในขณะนี้ ตามข้อกําหนดการจดทะเบียนของ Nasdaq ข้อ 5810(c)(3)(A) บริษัทได้รับกําหนดเวลา 180 วันทางปฏิทิน หรือถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 (ระยะเวลาปฏิบัติ) เพื่อฟื้นคืนความเป็นไปตามข้อกําหนดของ Nasdaq ข้อ 5550(a)(2) หากราคาซื้อสุดท้ายของหุ้นสามัญของบริษัทมีมากกว่า 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นเป็นเวลา 10 วันทําการติดต่อกันอย่างน้อย Nasdaq จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบถึงการเป็นไปตามเกณฑ์ และเรื่องนี้จะสิ้นสุด

หากบริษัทไม่สามารถฟื้นคืนความเป็นไปตามเกณฑ์ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 บริษัทอาจมีสิทธิ์ได้รับเวลาพิเศษเพิ่มเติมเพื่อฟื้นคืนความเป็นไปตามเกณฑ์ บริษัทจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มูลค่าตลาดของหุ้นที่ถือโดยสาธารณะ และเกณฑ์การจดทะเบียนรายการเริ่มต้นของตลาดหลักทรัพย์แนสดักทั้งหมด ยกเว้นเกณฑ์ราคาซื้อขั้นต่ํา และจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาที่จะฟื้นฟูความบกพร่องนี้ต่อ Nasdaq

การดําเนินงานของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการรับหนังสือแจ้ง บริษัทมีแนวโน้มจะติดตามราคาซื้อสุดท้ายของหุ้นสามัญ และอาจพิจารณาใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น การจัดทําการแบ่งหุ้นย้อนกลับเพื่อฟื้นฟูความเป็นไปตามเกณฑ์ราคาซื้อขั้นต่ําตามข้อกําหนดการจดทะเบียนของ Nasdaq

เกี่ยวกับ U Power Limited

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

U Power Limited ให้บริการจัดหารถยนต์ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้เล่นตลาด EV ที่เน้นเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ UOTTA ของตนเอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีปัญญาอัจฉริยะออกแบบมาเพื่อให้โซลูชันพลังงานแบตเตอรี่ที่ครบวงจรสําหรับ EV ตั้งแต่ปี 2546 บริษัทได้สร้างเครือข่ายจัดหารถยนต์ในเมืองขนาดเล็กของประเทศจีน บริษัทได้พัฒนาสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่สองประเภทสําหรับ EV ที่เข้ากันได้ และดําเนินการโรงงานผลิตหนึ่งแห่งในเมืองจี๋โป มณฑลชานตง ประเทศจีน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี