U-BX Technology Ltd. ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนครั้งแรก มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 1 เมษายน 2567 – บริษัท ยู-บีเอกซ์ เทคโนโลยี จํากัด (บริษัท หรือ UBXG) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนบริการเพิ่มมูลค่าและผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทประกันภัย ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราแรก (Initial Public Offering: IPO) จํานวน 2,000,000 หุ้นปกติ (Ordinary Shares) ด้วยราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 เหรียญสหรัฐ รวมเงินทุนที่ได้รับ 10,000,000 เหรียญสหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเสนอขายหุ้น IPO นี้ปิดการเสนอขายเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 และหุ้นปกติเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสดัก (Nasdaq Capital Market) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ภายใต้สัญลักษณ์ “UBXG”

EF Hutton LLC (“EF Hutton”) ทําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายหุ้น IPO นี้ Ortoli Rosenstadt LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับบริษัท และ Winston & Strawn LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับ EF Hutton ในการเสนอขายหุ้นนี้

บริษัทมีแผนจะใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นนี้ดังนี้ 1) การวิจัยและพัฒนา (60%) 2) การโฆษณาและการตลาด (30%) และ 3) เงินทุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงาน (10%)

เอกสารลงทะเบียน Form F-1 (เลขที่ 333-262412) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นนี้ พร้อมกับการแก้ไข ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (U.S. Securities and Exchange Commission: SEC) และได้รับการรับรองให้ใช้ได้โดย SEC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 การเสนอขายหุ้นนี้จะดําเนินการโดยมีเอกสารคําอธิบายการเสนอขายหุ้นเป็นเครื่องมือหลัก

ก่อนที่จะลงทุน ควรอ่านเอกสารคําอธิบายการเสนอขายหุ้นและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นประเภทใดๆ และไม่ควรมีการซื้อขายหุ้นในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดๆ ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับบริษัท ยู-บีเอกซ์ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ยู-บีเอกซ์ เทคโนโลยี จํากัด มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่ง เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีประกันภัยในประเทศจีน บริษัทเน้นให้บริการและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ 1) บริการการตลาดดิจิทัล 2) บริการประเมินความเสี่ยง 3) ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสําหรับบริษัทประกันภัย สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์

แถลงการณ์เชิงพยากรณ์อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีแถลงการณ์เชิงพยากรณ์อนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อความเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นปกติของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แนสดัก และการปิดการเสนอขายหุ้น IPO ตามที่คาดการณ์ไว้ ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และอาจมีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปจากที่คาดการณ์ไว้ ข้อความเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และข้อมูลใหม่ ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ผู้จัดจําหน่าย
EF Hutton LLC
นางสเตฟานี ฮู หัวหน้าฝ่ายธุรกิจในเอเ