SYLA Technologies เข้าสู่ “ข้อตกลงการร่วมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ” กับ RIBERESUTE

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 23 มกราคม 2567 — SYLA Technologies Co., Ltd. (NASDAQ: SYT) (“SYLA” หรือ “บริษัท”) ผู้ดําเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันขนาดใหญ่สุดในญี่ปุ่น คือ Rimawari-kun ได้ประกาศว่า บริษัทได้เข้าทําข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจและทุน (Capital and Business Alliance Agreement) กับ RIBERESUTE CORPORATION บริษัทผู้พัฒนาและขายอพาร์ทเมนต์สําหรับครอบครัวในญี่ปุ่น (TSE: 8887) (“RIBERESUTE”)

ข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า RIBERESUTE จะไม่ดําเนินการใดๆต่อไปด้วยการรับรู้ของ SYLA และไม่ขัดต่อหลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่น.

1. ทําข้อตกลงทางทุนกับบุคคลภายนอก
2. นําผู้ถือหุ้นปัจจุบันไปนําเสนอหรืออํานวยความสะดวกให้บุคคลภายนอกซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัท RIBERESUTE

1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความร่วมมือทางธุรกิจและทุน
RIBERESUTE ดําเนินธุรกิจพัฒนาและขายอพาร์ทเมนต์สําหรับครอบครัวโดยเฉพาะในภูมิภาคคันโตใต้ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางธุรกิจและทุนนี้เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มมูลค่าของบริษัททั้งสอง และแก้ไขปัญหาสังคมโดยการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างเต็มที่

2. รายละเอียดความร่วมมือทางธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(1) ผลิตภัณฑ์ที่เสริมกัน
(2) พื้นที่การตลาดที่เสริมกัน
(3) การขยายธุรกิจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน
(4) การส่งเสริมการตลาดออนไลน์
(5) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(6) การเสริมสร้างการจัดการอสังหาริมทรัพย์
(7) การเสริมสร้างการดําเนินงานก่อสร้าง
(8) การส่งเสริมการทรานส์ฟอร์มทางดิจิทัล
(9) การลดต้นทุนการดําเนินงาน
(10) การแลกเปลี่ยนบุคลากร
(11) การจัดการด้านความยั่งยืน

3. รายละเอียดของคู่สัญญา

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

(1) ชื่อบริษัท RIBERESUTE CORPORATION
(2) ที่ตั้ง 389-1, Kimmei-cho, Soka City, Saitama, ญี่ปุ่น
(3) ตําแหน่งและชื่อผู้แทน Shinichi Sakamoto, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(4) ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทั่วไป
(5) ทุน 2,000,792,272 เยน
(6) วันที่ก่อตั้ง มิถุนายน 1979
(7) ผู้ถือหุ้นใหญ่และอัตราส่วนการถือหุ้น (ยกเว้นหุ้นคงเหลือ) (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) Jun Planning Co., Ltd.
The Musashino Bank, Ltd
Nobukazu Kawai
JAFCO Group Co., Ltd.
Junji Kawai
The Tokyo Higashi Shinkin Bank

15.75%
2.93%
2.50%
2.29%
2.12%
1.89%
*เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 SYLA ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นสามัญ 2,158,800 หุ้นของ RIBERESUTE จากสี่ผู้ถือหุ้น การซื้อหุ้นดังกล่าวได้สมบูรณ์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ข้างต้นยังไม่ได้รวมถึงการซื้อหุ้นดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลนั้นคือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566