SPARTA AG ประกาศยื่นรายงานเตือนล่วงหน้า

(SeaPRwire) –   ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 SPARTA AG (“SPARTA”) ได้หมดอายุสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้น 2,000,000 หุ้น ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ์ที่ 0.20 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

ก่อนหมดอายุสิทธิ์ SPARTA ถือหุ้น 6,901,500 หุ้น และสิทธิ์ซื้อหุ้น 3,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 11.13% ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด หากนักลงทุนใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นทั้งหมด ภายหลังจากหมดอายุสิทธิ์ SPARTA ถือหุ้น 6,901,500 หุ้น และสิทธิ์ซื้อหุ้น 1,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 9.09% ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด หากนักลงทุนใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นทั้งหมด

ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง SPARTA อาจในบางครั้งและบางคราวที่จะเพิ่มการถือหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท (รวมถึง “หลักทรัพย์”) ในตลาดเปิดหรืออื่นๆ และ SPARTA สงวนสิทธิ์ที่จะจําหน่ายหลักทรัพย์ใดๆ หรือทั้งหมดในตลาดเปิดหรืออื่นๆ ที่ใดก็ตามและที่ใดก็ตามในเวลาหนึ่งเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ธุรกิจและโอกาสของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ

SPARTA จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเยอรมนี และธุรกิจหลักของบริษัทคือการลงทุนเงินของตนเอง

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูรายงานเตือนภัยล่วงหน้าที่ยื่นตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง สําเนาของรายงานฉบับนี้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทบนเว็บไซต์ SEDAR ที่ www.sedar.com หรืออาจขอรับจาก SPARTA AG Philipp Wiedmann (กรรมการบริหาร) +49 6221 6492441 info@sparta.de.

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ