Raytech Holding Limited ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราสารทุนสาธารณะเบื้องต้น 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 17 พฤษภาคม 2567 – บริษัท เรย์เทค โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (บริษัท หรือ RAY) บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงที่เชี่ยวชาญในการออกแบบ จัดหา และจําหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคลให้กับเจ้าของแบรนด์ระดับโลก ได้ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราแรก (Initial Public Offering: IPO) จํานวน 1,500,000 หุ้นปกติ (Ordinary Shares) ด้วยราคาเสนอขายเริ่มต้น 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เพื่อเก็บเงินทุนรวม 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเสนอขายหุ้น การเสนอขายหุ้นปิดการเสนอขายเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และหุ้นปกติเริ่มซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แนสดัก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ภายใต้สัญลักษณ์ “RAY” บริษัทได้ให้สิทธิผู้จัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุด 225,000 หุ้นภายใน 45 วันนับจากวันปิดการเสนอขายด้วยราคาเสนอขายเริ่มต้นหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่าย เพื่อควบคุมการขายเกินจํานวน (Over-allotment) หากมี

การเสนอขายดังกล่าวดําเนินการแบบมีข้อผูกพันตายตัว บริษัท Revere Securities LLC เป็นตัวแทนผู้จัดจําหน่าย R.F. Lafferty & Co., Inc. เป็นผู้จัดการหนังสือชุด และ Dominari Securities LLC เป็นผู้จัดการร่วม (รวมกันเรียกว่า “ผู้จัดจําหน่าย”) สําหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว Robinson & Cole LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับบริษัท และ Hunter Taubman Fischer & Li LLC เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับผู้จัดจําหน่าย ในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

บริษัทมีแผนนําเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นนี้ไปใช้ดังนี้ 1) โปรโมชั่นและการตลาดแบรนด์ (25%) 2) การรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ (25%) 3) การลงทุนและการรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ (25%) และ 4) เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (25%)

บริษัทได้ยื่นแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่ 333-275197) ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (U.S. Securities and Exchange Commission: SEC) เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น และได้รับการรับรองจาก SEC เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 การเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะดําเนินการเฉพาะจากเอกสารคําอธิบายการเสนอขายหุ้นเท่านั้น ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารคําอธิบายการเสนอขายหุ้นฉบับสมบูรณ์ได้จาก Revere Securities LLC ผ่านอีเมลหรือจดหมายธรรมดา นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของ SEC

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้สนใจควรอ่านเอกสารคําอธิบายการเสนอขายหุ้นและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นตามที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดๆ ที่การเสนอขายหรือชักชวนดังกล่าวจะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับบริษัท เรย์เทค โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

บริษัท เรย์เทค โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด เป็นบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคลมากกว่า 10 ปี ผ่านบริษัทย่อยในฮ่องกง บริษัทจัดหาและจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคลหลากหลายประเภท เช่น เครื่องทําผม เครื