Nova Vision Acquisition Corp. ประกาศการเพิ่มทุนในบัญชีทรัสต์เพื่อขยายระยะเวลาดำเนินธุรกิจสู่วันที่ 10 มีนาคม 2024

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, 12 ก.พ. 2024 — Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV หรือที่เรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทการเข้าซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ได้ประกาศวันนี้ว่า Nova Pulsar Holdings Limited ผู้สนับสนุนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกของบริษัท (“ผู้สนับสนุน”) ได้ฝากเงินจำนวนรวม 69,763.37 ดอลลาร์สหรัฐ (เป็นตัวแทนประมาณ 0.045 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญที่ออกในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน) เข้าบัญชีทรัสต์ของบริษัท (“บัญชีทรัสต์”) เพื่อขยายระยะเวลาที่บริษัทมีเพื่อทำให้การรวมธุรกิจเสร็จสมบูรณ์เป็นเวลาเพิ่มอีกหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024 เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2024 บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแก่ผู้สนับสนุนโดยมีจำนวนเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ฝากไว้ ตั๋วสัญญาใช้เงินไม่มีดอกเบี้ยและสามารถแปลงเป็นหน่วยของบริษัท (โดยแต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งใบเพื่อซื้อหุ้นสามัญครึ่งหุ้น และสิทธิหนึ่งรายการที่จะได้รับหุ้นสามัญหนึ่งในสิบเมื่อการรวมธุรกิจครั้งแรกของบริษัทเสร็จสมบูรณ์) โดยราคาอยู่ที่ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยเมื่อปิดการรวมธุรกิจโดยบริษัท จุดประสงค์ของการขยายเวลาคือเพื่อให้เวลาบริษัททำให้การรวมธุรกิจเสร็จสมบูรณ์

เกี่ยวกับ Nova Vision Acquisition Corp.

Nova Vision Acquisition Corp. เป็นบริษัทเช็คเปล่าที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการควบกิจการ การแลกหุ้น การซื้อสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจหนึ่งรายการขึ้นไป Nova Vision Acquisition Corp. คาดการณ์บริษัทเป้าหมายที่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมฟินเทค, พร็อพเทค, คอนซูเมอร์เทค และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการแก่ภาคส่วนเหล่านี้หรือภาคส่วนอื่นๆ

คำแถลงเชิงคาดการณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคำแถลงเชิงคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน คำแถลงเชิงคาดการณ์คือคำแถลงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ คำแถลงเชิงคาดการณ์ดังกล่าว รวมถึงการทำให้เสร็จสมบูรณ์ของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกของบริษัทต่างก็มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากคำแถลงเชิงคาดการณ์ บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบหรือการดำเนินการใดๆ ในการเปิดเผยคำแถลงเชิงคาดการณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในที่นี้ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อคำแถลงเชิงคาดการณ์นั้นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเหตุการณ์ เงื่อนไข หรือสถานการณ์ที่คำแถลงใดๆ อิงอยู่

ติดต่อ:
Nova Vision Acquisition Corp.
นักลงทุนสัมพันธ์

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ