Neo-Concept International Group Holdings Limited ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นติดต่อครั้งแรก

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 25 เมษายน 2567 – Neo-Concept International Group Holdings Limited (Nasdaq: NCI) (“บริษัท” หรือ “Neo-Concept”) ผู้ให้บริการโซลูชันทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานเสื้อผ้า ซึ่งเสนอบริการครบวงจรในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ได้ประกาศปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO)

มูลค่ารวมที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้เท่ากับ 9.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสดัก (Nasdaq Capital Market) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ภายใต้สัญลักษณ์ “NCI”

การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ดําเนินการโดยมีข้อผูกพันในการจัดจําหน่าย Revere Securities LLC และ R.F. Lafferty & Co., Inc. เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลัก โดยมี Dominari Securities LLC เป็นผู้จัดการร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ (ผู้จัดจําหน่าย) Loeb & Loeb LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และ Hunter Taubman Fischer & Li LLC เป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้จัดจําหน่าย

เอกสารการลงทะเบียนต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ถูกยื่นต่อ SEC (เลขที่ไฟล์: 333-275242) และได้รับการประกาศใช้บังคับโดย SEC เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ดําเนินการโดยมีเพียงคําอธิบายตามหนังสือคู่มือการเสนอขายหลักทรัพย์เท่านั้น คําอธิบายการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับสุดท้ายได้ถูกยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และอาจรับได้จาก Revere Securities LLC หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ SEC

ประกาศนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายหรือชักชวนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ และจะไม่มีการเสนอขาย ชักชวนหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดก็ตามที่การเสนอขาย ชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ Neo-Concept International Group Holdings Limited

Neo-Concept International Group Holdings Limited เป็นผู้ให้บริการโซลูชันทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานเสื้อผ้า มีบริการครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงการบริหารโลจิสติกส์ ให้บริการลูกค้าในตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการนํากลับมาใช้ซ้ํา กระบวนการผลิตที่สะอาด การจัดหาวัตถุดิบที่สามารถติดตามได้ และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกระบวนการผลิตเสื้อผ้า สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่

คําแถลงที่เป็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อความบางข้อในประกาศนี้เป็นข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับความคาดหมายและการคาดการณ์อนาคตของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงหรือทบทวนข้อความเหล่านี้เพ