Medigene นําเสนอที่ CAR-TCR Summit Europe แสดงวิธีการเฉพาะตัวสําหรับพัฒนา TCR-T Therapies ที่แตกต่างกัน

  • สมาชิกฝ่ายบริหารหลายท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศ. ดร. Dolores Schendel ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Medigene, ดร. Barbara Lösch หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ดร. Kirsty Crame รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาทางคลินิก
  • การนำเสนอและการสัมมนาเน้นส่วนสำคัญๆ ของ แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Medigene โดยนำเสนอโซลูชันหลายประการเพื่อรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาการรักษาด้วย TCR-T สำหรับการรักษามะเร็งเนื้อเยื่อ

(SeaPRwire) –   Planegg/Martinsried, 29 กุมภาพันธ์ 2024. (Medigene, FSE: MDG1, Prime Standard) บริษัทแพลตฟอร์มอิมมูโนออนโคโลยีที่มุ่งเน้นการค้นพบและพัฒนาการรักษาด้วยเซลภูมิคุ้มกันของเซลล์ T สำหรับมะเร็งเนื้อเยื่อ ได้เน้นย้ำการปรับปรุงล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในส่วนที่สำคัญของแพลตฟอร์มแบบครบวงจรเฉพาะสิทธิ์ของบริษัท ในการประชุมสุดยอด CAR-TCR Summit Europe ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่ London ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2024

ข้อมูลที่นำเสนอและกล่าวถึงได้แก่

  1. ดร. Barbara Lösch หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้กล่าวในการสัมมนาที่มีหัวข้อเรื่อง “การผสานการควบคุมแบบแยกส่วนเข้ากับการรักษาด้วยเซลล์ผ่านตัวรับเพื่อเพิ่มความคงอยู่ของการรักษาและความปลอดภัย” ได้มีการหารือถึงทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะส่วนที่บริเวณเนื้องอกด้วยการควบคุมแบบแยกส่วน เช่น การใช้ลอจิกเกตและการเปลี่ยนตัวรับ รวมถึงการนำตัวรับแบบสวิตช์มาใชเพื่อช่วยให้ควบคุมเซลล์ได้อย่างแม่นยำเพื่อลดความเป็นพิษ
  2. ศ. ดร. Dolores Schendel ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Medigene ได้นำเสนอหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพของเซลล์ T ในแบบ In Vivo และ In Vitro” ศ. Schendel ได้ให้ภาพรวมของแพลตฟอร์มแบบครบวงจร (E2E) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทซึ่งได้ฝังเทคโนโลยีต่างๆ มากมายไว้ เพื่อจัดหาโซลูชันเพื่อเอาชนะความท้าทายที่สำคัญในการรักษามะเร็งเนื้อเยื่อและการปรับปรุงการรักษาด้วยเซลล์ T ที่ผ่านการปรับแต่งด้วยตัวรับของเซลล์ T (TCR-T) โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความคงทน

การนำเสนอนี้มีให้ใช้งานบนเว็บไซต์ของ Medigene:

  1. Kirsty Crame, MD, VP Clinical Strategy & Development, เข้าร่วมในการอภิปรายในหัวข้อ “การเลือกสิ่งชี้วัดที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ทางคลินิกที่ประสบความสำเร็จ” โดยเน้นถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างเกณฑ์ที่อาจขัดแย้งกันได้ เช่น ความสามารถทางการค้าและความเป็นไปได้ในการสรรหาผู้ป่วยในการทดลองระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของสินทรัพย์

“ความสำเร็จของการรักษาด้วย TCR-T ต่อต้านมะเร็งเนื้อเยื่อขึ้นอยู่กับสามส่วนหลักของนวัตกรรม ได้แก่ การสร้าง TCR ที่ปลอดภัย ไวต่อสิ่งเร้า และจำเพาะที่ดีที่สุด เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์ T ที่ผ่านการปรับแต่งเหล่านี้เพื่อเอาชนะสภาพแวดล้อมของเนื้องอกที่กดภูมิคุ้มกัน และสุดท้ายคือกลยุทธ์สำหรับการผลิต TCR-T ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนประกอบของยาและจัดส่งได้อย่างรวดเร็วไปยังผู้ป่วยที่ถูกต้อง” Dolores Schendel ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Medigene กล่าว “ด้วยแพลตฟอร์ม E2E ของเรา เราจะให้โซลูชันสำหรับส่วนสำคัญทั้งหมดเหล่านี้ ด้วยนวัตกรรมในหลายขั้นตอนตามลำดับของกระบวนการค้นพบและพัฒนา ด้วยชุดเทคโนโลยีเฉพาะของเรา เราจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะจัดหาการรักษาด้วย TCR-T ที่แตกต่างไปจากเดิมและดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการรักษามะเร็งเนื้อเยื่อ

—  end of press release  —

เกี่ยวกับ Medigene AG

Medigene AG (FSE: MDG1) เป็นบริษัทแพลตฟอร์มอิมมูโนออนโคโลยีที่ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์ T ที่แตกต่างไปจากเดิมสำหรับการรักษาเนื้องอกในเซลล์ที่เป็นของแข็ง แพลตฟอร์มแบบครบวงจรนั้นถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีหลายอย่างที่เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิพิเศษเฉพาะ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถสร้างตัวรับเซลล์ T ที่เหมาะสมที่สุดต่อต้านแอนติเจนที่อยู่ในอัณฑะของเซลล์มะเร็งและแอนติเจนของเซลล์ใหม่ เพื่อเป็นเกราะและทำให้เซลล์ที่มีตัวรับเซลล์ T เหล่านี้ (TCR) ที่ผ่านการปรับแต่งทางวิศวกรรมมีความแข็งแรงขึ้น เพื่อสร้างการรักษาด้วย TCR-T ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและแตกต่างไปจากเดิม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพส่วนประกอบของยาสำหรับความปลอดภัย ประสิทธิผล และความคงทน แพลตฟอร์มแบบครบวงจรมีผลิตภัณฑ์สำหรับทั้งการรักษาทางการแพทย์ และการเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเอง โปรแกรม TCR-T ชั้นนำของ Medigene, MDG1015 คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก IND/CTA ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่

เกี่ยวกับแพลตฟอร์มแบบครบวงจร (E2E) ของ Medigene

แพลตฟอร์มแบบครบวงจรของ Medigene ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และพิเศษหลายประการเพื่อสร้างการรักษาด้วย TCR-T ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและแตกต่างไปจากเดิม แพลตฟอร์มนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีเทคโนโลยีหลายประการสำหรับการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ TCR (เช่น Allogeneic-HLA (Allo-HLA) TCR Priming) รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ (เช่น สวิตช์โปรตีนกระตุ้น PD1-41BB และ CD40L-CD28, Precision Pairing) เพื่อรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาการรักษาด้วย TCR-T ที่มีประสิทธิภาพ คงทน และปลอดภัย แพลตฟอร์มแบบครบวงจรยังรวมถึงการผลิตอัตโนมัติซึ่งให้ผลผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบที่กำหนดเอง โดยใช้กระบวนการที่มีเป้าหมายเพื่อลดเวลาในการรักษาสำหรับผู้ป่วย และสร้างการรักษาด้วย TCR-T ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประสิทธิภาพทางคลินิก ความปลอดภัย และความคงทนที่ดีขึ้น การเป็นพันธมิตรกับหลายบริษัท รวมถึง BioNTech และ 2seventy bio ยังคงยืนยันสินทรัพย์และเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มนี้

เกี่ยวกับ MDG1015 Program ของ Medigene

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

MDG1015 เป็นการรักษาด้วยเซลล์ที่ผ่านการปรับแต่งจากตัวรับของเซลล์ T รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นตัวแรกในระดับเดียวกัน โดยตั้งเป้าไปที่ NY-ESO-1 / LAGE-1a ซึ่งเป็นแอนติเจนของ