KANZHUN LIMITED ประกาศโครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 12 มีนาคม 2024 — KANZHUN LIMITED (“BOSS Zhipin” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: BZ; HKEX: 2076) แพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับการสมัครงานชั้นนําในประเทศจีน ได้ประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโปรแกรมซื้อคืนหุ้นใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2024 เป็นระยะเวลา 12 เดือน ภายใต้โปรแกรมนี้ บริษัทอาจซื้อคืนหุ้นมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัทอาจทําการซื้อคืนหุ้นในตลาดเปิดในราคาตลาดปัจจุบัน การซื้อขายเป็นการเจรจาต่อรองกันส่วนตัว การซื้อขายแบบบล็อก และ/หรือวิธีการอื่นๆ ที่ถูกกฎหมายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และเป็นไปตามข้อกําหนดและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนโปรแกรมซื้อคืนหุ้นอย่างสม่ําเสมอ และอาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและขนาดของโปรแกรม

ข้อความที่เป็นไปได้

ข้อความที่ปรากฏในการแถลงข่าวฉบับนี้อาจมีข้อความที่เป็นไปได้ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ส่วนบุคคลสหรัฐอเมริกา ปี 1995 KANZHUN LIMITED อาจแถลงข่าวหรือทําการแถลงข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน กลยุทธ์ การแข่งขัน กฎระเบียบ และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นไปได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของบริษัท KANZHUN LIMITED ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลในการแถลงข่าวฉบับนี้

เกี่ยวกับ KANZHUN LIMITED

KANZHUN LIMITED ดําเนินการแพลตฟอร์มสมัครงานออนไลน์ชั้นนํา BOSS Zhipin ในประเทศจีน บริษัทเชื่อมโยงผู้สมัครงานและผู้ใช้งานภาคธุรกิจในวิธีการที่มีประสิทธิภาพและสะดวกผ่านแอปมือถือที่มีปฏิสัมพันธ์สูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการสื่อสารสองทาง เน้นการแนะนําอย่างฉลาด และสร้างสถานการณ์ใหม่ในกระบวนการสมัครงานออนไลน์ ด้วยฐานผู้ใช้งานที่ใหญ่และหลากหลาย BOSS Zhipin ได้พัฒนาผลกระทบเครือข่ายที่มีพลังในการส่งมอบประสิทธิภาพการสมัครงานที่สูงขึ้นและขับเคลื่อนการขยายอย่างรวดเร็ว

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมจากนักลงทุนและสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:

KANZHUN LIMITED
ฝ่ายสัมพันธ์นักลงทุน
อีเมล:

PIACENTE FINANCIAL COMMUNICATIONS
อีเมล:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ