JD.com ประกาศการอัพเดทโปรแกรมซื้อคืนหุ้นของตน

(SeaPRwire) –   ปักกิ่ง, 18 เมษายน 2567 — JD.com, Inc. (“JD.com” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: JD และ HKEX: 9618 (เคาน์เตอร์ HKD) และ 89618 (เคาน์เตอร์ RMB)) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและบริการชั้นนำที่ใช้ซัพพลายเชนเป็นฐาน ได้ประกาศเมื่อวันนี้ว่าเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2024 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญประเภท A คืนรวม 87.5 ล้านหุ้น (เทียบเท่า 43.8 ล้าน ADS) ด้วยมูลค่ารวม 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หุ้นทั้งหมดนี้ซื้อคืนในตลาดเปิดจากทั้ง NASDAQ และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงตามโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนของบริษัทที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทซื้อคืนในไตรมาสแรกของปี 2024 นั้นคิดเป็นประมาณ 2.8% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2023 1

ตามโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนก่อนหน้าของบริษัท ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2024 บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนมูลค่ารวม 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2024

ตามโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนใหม่ของบริษัท ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2027 บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนมูลค่ารวม 0.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2024 จำนวนเงินที่เหลือจากโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนใหม่ของบริษัทมีจำนวน 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2024

เกี่ยวกับ JD.com, Inc.

JD.com เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและบริการชั้นนำที่ใช้ซัพพลายเชนเป็นฐาน โครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าปลีกอันล้ำสมัยของบริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสิ่งใดก็ได้ที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ บริษัทได้เปิดเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานให้กับพันธมิตร แบรนด์ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของบริการค้าปลีกรูปแบบบริการ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและนวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม

สำหรับคำถามของนักลงทุนและสื่อ โปรดติดต่อ:

นักลงทุนสัมพันธ์
Sean Zhang
+86 (10) 8912-6804

สื่อสัมพันธ์
+86 (10) 8911-6155

ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ

ประกาศนี้มีข้อความที่มองไปข้างหน้า ข้อความเหล่านี้เขียนขึ้นภายใต้ข้อกำหนด “safe harbor” ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลแห่งสหรัฐอเมริกาปี 1995 ข้อความที่มองไปข้างหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้จากคำศัพท์ต่างๆ เช่น “จะ” “คาดว่า” “คาดการณ์” “ในอนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “มั่นใจ” และคำแถลงอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน JD.com อาจจะเขียนหรือบอกข้อความที่มองไปข้างหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาในรายงานประจำงวดต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ในประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารอื่นๆ ที่เขียนขึ้น และในคำแถลงวาจาที่เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทพูดกับบุคคลที่สาม ถ้อยแถลงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของ JD.com นั้นเป็นข้อความที่มองไปข้างหน้า ข้อความที่มองไปข้างหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากข้อความที่แสดงไว้ในข้อความที่มองไปข้างหน้าใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: กลยุทธ์การเติบโตของ JD.com การพัฒนาทางธุรกิจในอนาคต ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน ความสามารถในการดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าใหม่และเพิ่มรายได้จากการซื้อซ้ำหลายๆ ครั้ง ความคาดหวังเกี่ยวกับความต้องการและการยอมรับของตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แนวโน้มและการแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซของจีน การเปลี่ยนแปลงในรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการ การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของตลาดอีคอมเมิร์ซในจีน กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ JD.com หรือพันธมิตรทางธุรกิจดำเนินการอยู่ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลหรือการเปลี่ยนแปลงในการตีความและการนำกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลมาบังคับใช้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมที่ JD.com หรือพันธมิตรทางธุรกิจดำเนินการอยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความพยายามในการเพิ่มการกำกับดูแลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และพันธมิตรของ JD.com รวมถึงความผันผวนของมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุนของ JD.com ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีและความเสี่ยงทางการเงิน ความรุนแรงของการแข่งขัน และตลาดโดยทั่วไปและสภาพเศรษฐกิจในประเทศจีนและทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่นๆ มีอยู่ในเอกสารที่ JD.com จดทะเบียนกับ SEC และในประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ในที่นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ของประกาศนี้และ JD.com ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อความใดๆ ที่มองไปข้างหน้า ยกเว้นตามที่กฎหมายบังคับ

________________________

1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2023 คือ 3,137,663,915 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว 3,183,434,337 หุ้น หักด้วยหุ้นในคลัง 45,770,422 หุ้น

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ