JD.com จะประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 21 มิถุนายน 2024

(SeaPRwire) –   ปักกิ่ง, 27 พฤษภาคม, 2024 — JD.com, Inc. (“JD.com” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: JD และ HKEX: 9618 (เคาน์เตอร์ HKD) และ 89618 (เคาน์เตอร์ RMB)) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและบริการชั้นนำที่ใช้ซัพพลายเชนเป็นฐาน ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (the “AGM”) ณ อาคาร A, เลขที่ 18 ถนน Kechuang 11 สวนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Yizhuang เขต Daxing ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 101111, ในวันที่ 21 มิถุนายน 2024 เวลา 15.00 น. (เวลาฮ่องกง)

ไม่มีข้อเสนอใดที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติใน AGM แทนที่จะเป็นเช่นนั้น AGM จะทำหน้าที่เป็นสถานที่โต้ตอบสำหรับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อพูดคุยหารือเรื่องของบริษัทกับผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้นจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญ Class A และหุ้นสามัญ Class B ของบริษัทในช่วงปิดการดำเนินการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2024 (เวลาฮ่องกง) มีสิทธิได้รับแจ้งและเข้าร่วม AGM หรือการเลื่อนหรือนัดใหม่ใดๆ

บริษัทได้ยื่นรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F รวมถึงงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) สามารถเข้าถึงรายงานประจำปีของบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ https://ir.jd.com รวมทั้งในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov.

เกี่ยวกับ JD.com, Inc.

JD.com เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและบริการชั้นนำที่ใช้ซัพพลายเชนเป็นฐาน โครงสร้างพื้นฐานการค้าปลีกระดับแนวหน้าของบริษัทมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสิ่งที่ต้องการเมื่อใดก็ได้ และที่ใดก็ได้ตามที่ต้องการ บริษัทได้เปิดเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานให้กับพันธมิตร แบรนด์ และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Retail as a Service เพื่อช่วยผลักดันประสิทธิผลและนวัตกรรมในหลายอุตสาหกรรม

ประกาศข้อมูลที่ปลอดภัย

ประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้ทำขึ้นภายใต้มาตรา “safe harbor” (ข้อมูลที่ปลอดภัย) ของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลแห่งสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2538 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถจำแนกได้ด้วยคำศัพท์ เช่น “จะ” “คาดการณ์” “คาดหมาย” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “มั่นใจ” และข้อความที่คล้ายกัน JD.com ยังอาจทำข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาในรายงานระยะต่างๆ ต่อ SEC ในประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง, ในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารลายลักษณ์อักษรอื่นๆ และในคำแถลงด้วยวาจาที่ทำโดยเจ้าหน้าที่ กรรมการหรือพนักงานให้บุคคลที่สาม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของ JD.com เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ปัจจัยจำนวนมากอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ อย่างมาก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: กลยุทธ์การเติบโตของ JD.com; การพัฒนาธุรกิจในอนาคต ผลประกอบการ และสภาพทางการเงินของบริษัท; ความสามารถในการดึงดูดและรักษาลูกค้าใหม่และเพิ่มรายได้จากลูกค้าเดิม; ความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับความต้องการและการยอมรับในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท; แนวโน้มและการแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซของจีน; การเปลี่ยนแปลงรายได้และรายการต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายบางรายการ; การเติบโตที่คาดไว้ของตลาดอีคอมเมิร์ซของจีน; กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ JD.com หรือพันธมิตรทางธุรกิจดำเนินงาน; การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงในการตีความและการนำกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมที่ JD.com หรือพันธมิตรทางธุรกิจดำเนินงาน รวมถึงโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและเพิ่มการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดขึ้น; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และพันธมิตรของ JD.com รวมถึงการผันผวนของมูลค่าตลาดของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของ JD.com; ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุการณ์ทางการเมือง; การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีและความเสี่ยงด้านการเงิน; ความรุนแรงของการแข่งขัน; และสภาพทั่วไปของตลาดและเศรษฐกิจในจีนและทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่นๆ รวมอยู่ในเอกสารที่ JD.com ยื่นต่อ SEC และประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอที่นี่ มาจาก ณ วันที่ประกาศนี้ และ JD.com ไม่รับหน้าที่ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ นอกจากที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

สำหรับการสอบถามของนักลงทุนและสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:

นักลงทุนสัมพันธ์
Sean Zhang
+86 (10) 8912-6804
IR@JD.com

สื่อมวลชนสัมพันธ์
+86 (10) 8911-6155
Press@JD.com

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ