Haoxi Health Technology Limited ประกาศการกําหนดราคาของการทําตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกของตน

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 25 มกราคม 2024 — Haoxi Health Technology Limited (“บริษัท” หรือ “HAO”) ให้บริการการตลาดออนไลน์ที่ตั้งสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ได้ประกาศการกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นตราสารทุนครั้งแรก (IPO) จํานวน 2,400,000 หุ้นปกติชนิด A (หุ้นปกติ) ราคาหุ้นละ 4 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทุนที่ได้รับ 9,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว หุ้นปกติได้รับอนุมัติให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสดัก และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 26 มกราคม 2024 ภายใต้สัญลักษณ์ “HAO”

การเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะดําเนินการตามข้อผูกพันของผู้จัดจําหน่าย บริษัทได้ให้สิทธิ EF Hutton LLC (“EF Hutton”) ผู้จัดการจัดจําหน่าย ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุด 360,000 หุ้น ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย ราคาหุ้นเท่ากับราคาประมูลหุ้นสาธารณะหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่าย เพื่อควบคุมการขายเกินปริมาณ

คาดว่าการเสนอขายหุ้นจะปิดการซื้อขายในวันที่ 30 มกราคม 2024 หรือใกล้เคียงกับวันนั้น ภายใต้เงื่อนไขปกติสุดท้าย

EF Hutton ดําเนินการเป็นผู้จัดการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายหุ้น Hunter Taubman Fischer & Li LLC เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา สําหรับบริษัท และ Pryor Cashman LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา สําหรับ EF Hutton ในการเสนอขายหุ้น

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นนี้ 1) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดําเนินงานทั่วไป 2) การลงทุนในเทคโนโลยี บริการ หรือธุรกิจ และ 3) การว่าจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์

เอกสารการลงทะเบียนตามแบบ F-1 (เลขที่ 333-274214) เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นนี้ พร้อมกับการแก้ไข ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523 และได้รับการยกเว้นจาก SEC ในวันที่ 25 มกราคม 2524 การเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะดําเนินการโดยมีเอกสารคําอธิบายการเสนอขายเท่านั้น ผู้สนใจสามารถขอรับสําเนาเอกสารคําอธิบายการเสนอขายฉบับสุดท้ายได้จาก EF Hutton ที่ที่อยู่ Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022 หรือผ่านอีเมลที่ syndicate@efhutton.com หรือโทรศัพท์ที่ (212) 404-7002 และยังสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ได้อีกด้วย

ก่อนลงทุน ควรอ่านเอกสารคําอธิบายการเสนอขายและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้น การเผยแพร่ข่าวนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นตราสารทุนดังกล่าวในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขาย ชักชวนหรือขายดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก่อนมีการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ Haoxi Health Technology Limited

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

Haoxi Health Technology Limited เป็นบริษัทให้บริการการตลาดออนไลน์ที่ตั้งสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการลูกค้าผู้โฆษณาจากธุรกิจด้านสุขภาพ การเติบโตของบริษัทขับเคลื่อนโดยการโฆษณาบนหน้าข่าว และการพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจด้านสุขภาพ บริษัทให้บริการการตลาดออนไลน์ครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดผ่านวิดีโอสั้นออนไลน์