Garden Stage Limited ประกาศกําหนดราคาการทําตลาดหลักทรัพย์เปิดตัว

(SeaPRwire) –

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ฮ่องกง, ธ.ค. 01, 2023 — Garden Stage Limited (“บริษัท” หรือ “Garden Stage”) ให้บริการทางการเงินที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง ได้ประกาศการกําหนดราคาของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก (IPO) ของหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น ที่ราคามูลค่าหุ้นละ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสามัญได้รับอนุมัติให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสดัก และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลาตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญลักษณ์ “GSIW”

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสดรวม 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก IPO ก่อนหักค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิ์ผู้จัดจําหน่ายซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ถึง 375,000 หุ้น ภายใน 45 วันหลังจากปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ คาดว่าการเสนอขายหลักทรัพย์จะปิดตัวในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตัวที่เป็นมาตรฐาน

เงินที่ได้จาก IPO จะใช้ในการขยายบริการวางหลักทรัพย์และการจัดสรรของบริษัท การเริ่มบริการการให้สินเชื่อหลักทรัพย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถด้านไอที การขยายบริการบริหารสินทรัพย์ และการขยายบริการซื้อขายและตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา และเงินทุนดําเนินงานทั่วไป

IPO นี้จัดทําขึ้นตามหลักการตกลงก่อนหน้า Revere Securities LLC, R.F. Lafferty & Co., Inc. และ Dominari Securities LLC เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์สําหรับ IPO นี้ ส่วน Ortoli Rosenstadt LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในสหรัฐอเมริกา และ The Crone Law Group P.C. เป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา

ก่อนที่จะลงทุน ควรอ่านคําอธิบายโครงการและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้เสนอต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและ IPO มากขึ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทแต่อย่างใด และไม่มีการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดก็ตามที่มิได้มีการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

Garden Stage Limited เป็นบริษัทแม่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน โดยดําเนินกิจการผ่านบริษัทในเครือ 2 แห่งในฮ่องกงคือ a) I Win Securities Limited ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมประเภท 1 (ซื้อขายหลักทรัพย์) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ในฮ่องกง และ b) I Win Asset Management Limited ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมประเภท 4 (ให้คําปรึกษาด้านหลักทรัพย์) และประเภท 9 (บริหารสินทรัพย์) ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวในฮ่องกง I Win Securities Limited เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และถือสิทธิ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของบริษัทค้ําประกันหลักทรัพย์ฮ่องกงจํากัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางส่วน เกี่ยวกับ IPO ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความคาดหวังว่า IPO จะประสบความสําเร็จ ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่รู้และไม่รู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน ผลประกอบการ แผนธุรกิจ ความต้องการทางการเงิน และความจําเป็นทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงหรือท