FANHUA รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สามปี 2566

(SeaPRwire) –   กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 382.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กว่างโจว ประเทศจีน, 20 พฤศจิกายน 2566 — FANHUA Inc. (Nasdaq: ) (บริษัท” หรือ “FANHUA”) ผู้ให้บริการทางการเงินอิสระที่สําคัญในประเทศจีน ประกาศผลการดําเนินงานที่ไม่ได้ตรวจสอบทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25661.

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามปี 2566:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา (Hong Kong: HKChacha , BuzzHongKong ; Singapore: SingdaoPR , TodayinSG , AsiaFeatured ; Thailand: THNewson , ThailandLatest ; Indonesia: SEATribune , IndonesiaFolk ; Philippines: PHNewLook , EventPH , PHBizNews ; Malaysia: BeritaPagi , SEANewswire ; Vietnam: VNFeatured , SEANewsDesk ; Arab: DubaiLite , ArabicDir , HunaTimes ; Taiwan: TWZip , TaipeiCool ; Germany: NachMedia , dePresseNow ) 

(หน่วย: พันบาท เว้นแต่ข้อมูลต่อหุ้นกิตติมศักดิ์และร้อยละ) 2565ไตรมาสที่3
(บาท)
2566ไตรมาสที่3
(บาท)
2566ไตรมาสที่3
(ดอลลาร์สหรัฐ)
เปลี่ยนแปลง(%)
รายได้รวมทั้งสิ้น 624,746 634,620 86,982 1.6
กําไรจากการดําเนินงาน 32,165 33,196 4,549 3.2
กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นสําหรับผู้ถือหุ้น 35,371 170,699 23,396 382.6
กําไรสุทธิต่อหุ้นกิตติมศักดิ์เฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 0.66 3.18 0.44 381.8
เงินสด สินทรัพย์หมุนเวียนสั้นระยะที่มีอยู่ปลายงวด 917,901 1,498,417 205,375 63.2
สถิติการดําเนินงานสําคัญ