FANHUA จะแลกหุ้น 4.5% ใน Puyi เป็นหุ้น 15.4% ในบริษัทจัดจําหน่ายกองทุนที่เป็นของ Puyi โดยทั้งหมด

(SeaPRwire) –   กว่างโจว, จีน, 22 ธันวาคม 2566 – FANHUA Inc. (NASDAQ: FANH) (“FANHUA” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินอิสระที่สําคัญในจีน ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงซื้อขายหุ้นกลับคืนกับ Puyi Inc. (Nasdaq: PUYI) (“Puyi”) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ตามข้อตกลงนี้ FANHUA ตกลงที่จะโอนหุ้นสามัญของ Puyi จํานวน 4,033,600 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 4.46% ของ Puyi คืนให้กับ Puyi

พร้อมกันนี้ บริษัทย่อยที่เป็นของ FANHUA ได้ลงนามในข้อตกลงโอนหุ้นกับ Puyi เพื่อซื้อหุ้นสามัญของ FANHUA Puyi Fund Sales Co., Ltd. (“Puyi Fund”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นของ Puyi อย่างเต็มที่จํานวนร้อยละ 15.41 ในการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ Puyi จํานวน 4,033,600 หุ้นดังกล่าวที่ Puyi ได้รับคืน และเงินสดเพิ่มเติมประมาณ 10.5 ล้านหยวน

การทํารายการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการทํารายการที่ถูกต้องตามปกติ ภายหลังการทํารายการ FANHUA จะไม่ถือหุ้นโดยตรงใน Puyi อีกต่อไป บริษัทคาดว่าการทํารายการดังกล่าวจะทําให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใน Puyi เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เกี่ยวกับ Puyi Fund

Puyi Fund เป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนอิสระที่ใหญ่ที่สุดในจีน และถือใบอนุญาตการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนที่ออกโดยคณะกรรมการกํากับและกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีน Puyi Fund ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือของ Puyi กับบริษัทในเครือของ FANHUA โดยเมื่อแรกก่อตั้ง FANHUA ถือหุ้นใน Puyi Fund ร้อยละ 19.5 ซึ่งต่อมาถูกลดลงเหลือร้อยละ 15.4

เกี่ยวกับ Puyi Inc.

Puyi Inc. (“Puyi”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นาซดักในปี 2562 เป็นกลุ่มบริการเทคโนโลยีทางการเงินครบวงจรที่มุ่งเน้นการจัดสรรทรัพย์สินครอบครัวแก่ครอบครัวรุ่นใหม่กลุ่มรายได้ปานกลางและร่ํารวย และให้บริการสนับสนุนทางการเงินที่ครบวงจร

Puyi ถือใบอนุญาตทั้งการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดจําหน่างผลิตภัณฑ์กองทุน บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลที่นํากลุ่มอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศจีน ซึ่งสนับสนุนการทํารายการผลิตภัณฑ์กองทุนมากกว่า 1,500 ผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับ FANHUA

FANHUA ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เป็นผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่สําคัญในจีน ดําเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยเน้นการให้บริการจัดสรรทรัพย์สินครอบครัวตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าบุคคล

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ