ESGL Holdings Limited (NASDAQ: ESGL) ประกาศข้อตกลงการจัดหาวัสดุหมุนเวียนใหม่ระยะยาวหลายปีกับ Sentosa Clay Products

(SeaPRwire) –   ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 23 มกราคม 2024 – บริษัท ESGL Holdings Limited (NASDAQ: ESGL) (“ESGL” หรือ “บริษัท”) เป็นบริษัทนําด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ผลิตผลิตภัณฑ์วงจรปิด ประกาศผลสําเร็จของข้อตกลงหลายปีกับ Sentosa Clay Products Sdn Bhd (“SCP”) เพื่อร่วมกันผลิตอิฐยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ข้อตกลงสําคัญระหว่าง ESGL และ SCP จะเห็นการผลิตวัสดุก่อสร้างยั่งยืนโดยใช้ผลิตภัณฑ์วงจร NEWSPAR ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของ ESGL ที่มีประโยชน์ทั้งด้านปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม ข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้ครอบคลุมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2525

“ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่าง SCP กับ ESGL ในเดือนที่ผ่านมาเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราสามารถศึกษาศักยภาพของ NEWSPAR ในการเป็นวัสดุทดแทนในการผลิตอิฐ” กล่าวโดยนายทัน กวง โยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sentosa Clay Products Sdn Bhd.

“ข้อตกลงนี้มีความสําคัญทั้งในการส่งเสริมวัสดุก่อสร้างยั่งยืน และเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากการผลิต NEWSPAR ด้วย NEWSPAR เราสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง” กล่าวโดยนายเกก เลง ชวง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ESGL.

เกี่ยวกับ NEWSPAR
NEWSPAR เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวงจรที่ถูกนํากลับมาใช้ใหม่โดย ESGL จากของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิต การผลิตของ NEWSPAR ขึ้นอยู่กับพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น ซึ่งทําให้มันเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าวัสดุที่สกัดมาจากการขุดเจาะ

เกี่ยวกับ ESGL Holdings Limited
ESGL Holdings Limited (“ESGL”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในประเทศเคย์แมน ESGL ดําเนินกิจการผ่านบริษัทย่อยในสิงคโปร์ Environmental Solutions (Asia) Pte. Ltd. สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์

เกี่ยวกับ Sentosa Clay Products Sdn Bhd
Sentosa Clay Products Sdn Bhd (“SCP”) เป็นบริษัทผู้ผลิตอิฐในประเทศมาเลเซีย ใช้ทั้งเทคนิคการผลิตอิฐแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลิตอิฐและแผ่นปากที่มีคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ข้อความที่เป็นอนาคต
ข้อความบางข้อในการประกาศข่าวนี้อาจถือเป็น “ข้อความที่เป็นอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้ถือหุ้น…

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ