e.GO ได้รับการแจ้งจาก Nasdaq เกี่ยวกับข้อกําหนดราคาซื้อขั้นต่ํา

(SeaPRwire) –   วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท Next.e.GO N.V. (Nasdaq: EGOX) (“e.GO” หรือ “บริษัท”) ได้ประกาศว่าในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทได้รับหนังสือ (หนังสือนี้) จาก Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) ระบุว่าบริษัทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคาซื้อขั้นต่ํา 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นตามข้อกําหนดการซื้อขายของ Nasdaq (Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1)) โดยอิงจากราคาซื้อสุดท้ายของหุ้นสามัญของบริษัทภายใน 30 วันทําการติดต่อกันก่อนหนังสือนี้ ประกาศนี้เป็นไปตามข้อกําหนดการซื้อขายของ Nasdaq ข้อ 5810(b).

หนังสือนี้ไม่มีผลกระทบทันทีต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทใน Nasdaq และการดําเนินงานของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการรับหนังสือนี้

ตามข้อกําหนดการซื้อขายของ Nasdaq ข้อ 5810(c)(3)(A) บริษัทมีเวลา 180 วันทางปฏิทินนับจากวันที่ได้รับหนังสือ หรือถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เพื่อฟื้นคืนมาตรฐาน โดยราคาซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต้องปิดที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นหรือสูงกว่าเป็นเวลา 10 วันทําการติดต่อกัน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถฟื้นคืนมาตรฐานได้ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริษัทอาจมีโอกาสได้รับระยะเวลาเพิ่มเติม 180 วันเพื่อฟื้นคืนมาตรฐาน

บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดกับราคาซื้อสุดท้ายของหุ้นสามัญของตน และกําลังพิจารณาวิธีการเพื่อฟื้นคืนมาตรฐานตามข้อกําหนดการซื้อขายของ Nasdaq

เกี่ยวกับ e.GO

e.GO มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Aachen ประเทศเยอรมนี โดย e.GO ออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับใช้ในเมือง โดยเน้นความสะดวกสบาย ไว้ใจได้ และราคาถูก e.GO ได้พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าประทับใจ และมีรถยนต์ไฟฟ้า e.GO วิ่งอยู่บนถนนแล้วในปัจจุบัน e.GO กําลังช่วยเมืองและประชาชนให้เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกสบายและช่วยลดมลพิษจากยานพาหนะ

ข้อความเชิงคาดการณ์อนาคต

ประกาศข่าวนี้รวมถึง “ข้อความเชิงคาดการณ์อนาคต” ผลประกอบการจริงของบริษัทอาจแตกต่างจากคาดการณ์ คําพูด และคาดการณ์เหล่านี้ คําพูดที่ใช้อาจทําให้เกิดการพึ่งพาคาดการณ์เหล่านี้เป็นนัยยะถึงเหตุการณ์ในอนาคต คําพูดเหล่านี้ได้แก่ “คาดหวัง” “ประมาณการ” “โครงการ” “งบประมาณ” “คาดการณ์” “คาดเดา” “เชื่อ” “พยากรณ์” “อาจ” “จะ” “สามารถ” “ควร” “เชื่อว่า” “พยายาม” และคําพูดคล้ายคลึงกันที่ใช้แสดงถึงเหตุการณ์ในอนาคต ปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการอาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ ผู้อ่านควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อย่างรอบคอบซึ่งระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของบริษัทจากระยะเวลาต่อระยะเวลา บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับคาดการณ์อนาคตเหล่านี้ ซึ่งพูดได้เพียงวันนั้น

ติดต่อ e.GO

สําหรับนักลงทุน:
Timo Wamig

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ