CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ประกาศปิดการขายหุ้นสามัญครั้งแรก

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, เมษายน 22, 2024 — บริษัท CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited (“CDT”) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการบําบัดของเสียที่ออกแบบ พัฒนา ผลิต จําหน่าย ติดตั้ง ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและให้บริการบําบัดน้ําเสียในประเทศจีน แจ้งว่าการเสนอขายหุ้นตราแรกในตลาดได้สิ้นสุดลง

หุ้นสามัญของ CDT 1,500,000 หุ้นได้ถูกเสนอขายในราคาหุ้นละ 4 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย ทําให้ได้รับเงินทุนรวม 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย การเสนอขายหุ้นดังกล่าวถูกจัดทําโดยวิธีการรับซื้อหุ้นทั้งหมด หุ้นสามัญทั้งหมดได้ถูกเสนอขายโดย CDT

หุ้นสามัญได้รับอนุมัติให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งนาซดัก และเริ่มซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ “CDTG” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2024.

WestPark Capital, Inc. (“WestPark Capital”) เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายครั้งนี้ CDT ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ถึง 225,000 หุ้น ภายใน 45 วันนับจากวันเริ่มต้นการเสนอขายด้วยราคาเดียวกันกับการเสนอขายครั้งแรก หากมีการซื้อหุ้นเกินความต้องการ

ได้มีการยื่นแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่ 333-252127) พร้อมด้วยโปรสเปกตัสเกี่ยวกับการเสนอขายต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) และได้รับการประกาศให้เป็นผลบังคับใช้โดย SEC เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2024 การเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวจะทําได้เพียงแค่ด้วยโปรสเปกตัสเท่านั้น

ก่อนที่จะลงทุน ควรอ่านโปรสเปกตัสและเอกสารอื่นๆ ที่ CDT ได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CDT และการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้น และไม่ควรมีการขายหุ้นในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย ชักชวนหรือขายหุ้นดังกล่าวถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited

CDT มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เป็นบริษัทด้านการบําบัดของเสียที่ออกแบบ พัฒนา ผลิต จําหน่าย ติดตั้ง ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและให้บริการบําบัดน้ําเสียในประเทศจีน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ของ CDT ที่ .

เกี่ยวกับ WestPark Capital, Inc.

WestPark Capital เป็นบริษัทลงทุนที่ให้บริการครบวงจรที่เน้นด้านการแพทย์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ บริการทางการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าบริโภค สื่อ โทรคมนาคม และหมวดหมู่อื่นๆ WestPark Capital ให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุม เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ การจัดจําหน่ายอัตโนมัติ การเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมาย และการให้คําปรึกษาทางการเงิน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ หรืออีเมลถึง

ติดต่อ CDT

CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited
ยุนหวู่ ลี้ ประธานกรรมการและซีอีโอ
โทรศัพท์: 86-0755-86667996

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ