Aurora Mobile ประกาศแผนการดําเนินการเปลี่ยนอัตราส่วน ADS

(SeaPRwire) –   ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัท Aurora Mobile Limited (NASDAQ: JG) (“Aurora Mobile” หรือ “บริษัท”) ผู้นําด้านเทคโนโลยีการตลาดและการมีส่วนร่วมของลูกค้าในประเทศจีน ได้ประกาศแผนที่จะเปลี่ยนอัตราส่วนของหลักทรัพย์ฝากอเมริกัน (ADSs) ต่อหุ้นสามัญชนด้าน A ของบริษัท (การเปลี่ยนอัตราส่วน ADS) มูลค่าหุ้น 0.0001 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น จากสาม (3) ADS ที่แทนสอง (2) หุ้นสามัญชนด้าน A เป็นสาม (3) ADS ที่แทนสี่สิบ (40) หุ้นสามัญชนด้าน A มีผลบังคับใช้ประมาณวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ตามเวลามาตรฐานตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (วันที่เริ่มมีผล)

การเปลี่ยนอัตราส่วน ADS จะมีผลเหมือนการแบ่งหุ้นแบบย้อนกลับหนึ่งต่อยี่สิบสําหรับผู้ถือ ADS ของ Aurora Mobile การเปลี่ยนอัตราส่วน ADS จะไม่มีผลกระทบต่อหุ้นสามัญชนด้าน A ของ Aurora Mobile และไม่มีการออกหรือยกเลิกหุ้นสามัญชนใด ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนอัตราส่วน ADS นี้ ณ วันที่เริ่มมีผล ผู้ถือ ADS จะต้องส่งคืนและแลกเปลี่ยนทุกยี่สิบ (20) ADS ที่ถืออยู่เป็นหนึ่ง (1) ADS ใหม่ ธนาคารเดอะแบงก์ออฟนิวยอร์กเมลลอน (The Bank of New York Mellon) ซึ่งเป็นธนาคารฝากทรัพย์สินสําหรับโครงการ ADS ของบริษัทจะจัดการแลกเปลี่ยน ADS นี้ หลักทรัพย์ ADS ของ Aurora Mobile จะยังคงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดกในชื่อย่อ “JG”

ADS ใหม่ไม่มีการออกเป็นส่วนแบ่งเศษ ในกรณีที่มีสิทธิ์ได้รับ ADS เป็นเศษ เศษสิทธิในการได้รับ ADS ใหม่จะถูกรวมกันและจําหน่ายโดยธนาคารฝาก ส่วนเงินสดสุทธิจากการขายสิทธิใน ADS เศษ (หักค่าใช้จ่าย ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบางรายการ) จะถูกจัดส่งให้กับผู้ถือ ADS โดยธนาคารฝาก

จากการเปลี่ยนอัตราส่วน ADS ราคาซื้อขาย ADS คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาซื้อขาย ADS ภายหลังการเปลี่ยนอัตราส่วนจะเท่ากับหรือสูงกว่ายี่สิบเท่าของราคาซื้อขาย ADS ก่อนการเปลี่ยน

เกี่ยวกับ Aurora Mobile Limited

Aurora Mobile (NASDAQ: JG) ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีการตลาดและการมีส่วนร่วมของลูกค้าในประเทศจีน ตั้งแต่ก่อตั้ง Aurora Mobile ได้เน้นให้บริการส่งข้อความที่เสถียรและมีประสิทธิภาพแก่บริษัทต่างๆ และได้เติบโตเป็นผู้ให้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือชั้นนํา ด้วยข้อได้เปรียบจากการเป็นบริษัทแรก เมื่อความต้องการในการเข้าถึงลูกค้าและการเติบโตทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น Aurora Mobile ได้พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ทันสมัยเช่น เทคโนโลยีการตลาดแบบเมฆและการตลาดด้วยข้อมูลใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยให้บริษัททั่วไปสามารถเข้าถึงลูกค้าทุกช่องทางและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ รวมถึงเทคโนโลยีการตลาดและแปลงผลการดําเนินงานดิจิทัล

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อความที่เป็นความคิดเห็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อความประกาศดังกล่าวมีข้อความที่เป็นความคิดเห็นอนาคต ข้อความเหล่านี้อาจแสดงถึงกลยุทธ์ ธุรกิจในอนาคต ผลการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานของ Aurora Mobile รวมถึงข้อความจากผู้บริหารในข้อความประกาศนี้ รายงานของ Aurora Mobile ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ในรายงานประจําปีที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ใน