Atour Lifestyle Holdings Limited รายงานผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 4 และปี 2566 แบบไม่ได้ตรวจสอบ

  • มีโรงแรม 1,210 แห่ง หรือ 137,921 ห้องพักในสถานะดําเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566.
  • รายได้สุทธิสําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เพิ่มขึ้น 140.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 1,505 ล้านบาท (212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 626 ล้านบาทสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565. รายได้สุทธิสําหรับปีทั้งหมด 2566 เพิ่มขึ้น 106.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 4,666 ล้านบาท (657 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 2,263 ล้านบาทสําหรับปีทั้งหมด 2565.
  • กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เท่ากับ 220 ล้านบาท (31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิ 83 ล้านบาทสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 กําไรสุทธิสําหรับปีทั้งหมด 2566 เพิ่มขึ้น 669.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 739 ล้านบาท (104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 96 ล้านบาทสําหรับปีทั้งหมด 2565.
  • กําไรสุทธิปรับปรุง (non-GAAP)1 สําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เพิ่มขึ้น 175.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 222 ล้านบาท (31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 81 ล้านบาทสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565. กําไรสุทธิปรับปรุงสําหรับปีทั้งหมด 2566 เพิ่มขึ้น 248.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 903 ล้านบาท (127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 259 ล้านบาทสําหรับปีทั้งหมด 2565.
  • EBITDA (non-GAAP)2 สําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 อยู่ที่ 248 ล้านบาท (35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับขาดทุน 47 ล้านบาทสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 EBITDA (non-GAAP) สําหรับปีทั้งหมด 2566 เพิ่มขึ้น 299.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 1,043 ล้านบาท (147 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 261 ล้านบาทสําหรับปีทั้งหมด 2565.
  • Adjusted EBITDA (non-GAAP)3 สําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เพิ่มขึ้น 116.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 251 ล้านบาท (35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 116 ล้านบาทสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565. Adjusted EBITDA (non-GAAP) สําหรับปีทั้งหมด 2566 เพิ่มขึ้น 184.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 1,207 ล้านบาท (170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 424 ล้านบาทสําหรับปีทั้งหมด 2565.

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 28 มีนาคม 2567 – Atour Lifestyle Holdings Limited (“Atour” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: ATAT) บริษัทนําด้านการบริการโรงแรมและไลฟ์สไตล์ในประเทศจีน ได้ประกาศผลการดําเนินงานที่ไม่ได้ตรวจสอบทางการเงินสําหรับไตรมาสที่ 4 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566.

สถิติการดําเนินงานที่สําคัญในไตรมาสที่ 4 และปี 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีโรงแรมทั้งหมด 1,210 แห่ง มีห้องพักทั้งหมด 137,921 ห้องทั่วเครือข่ายโรงแรมของ Atour ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 29.8% และ 27.7% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน ในด้านจํานวนโรงแรมและห้องพัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีโรงแรมร่วมบริหาร 617 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อัตราห้องพักรายวันเฉลี่ย4 (“ADR”) อยู่ที่ 438 บาทสําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เมื่อเทียบกับ 388 บาทสําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 และ 495 บาทสําหรับไตรมาสก่อนหน้า ADR สําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ระดับ 103.6% ของปี 2562 สําหรับช่วงเวลาเดียวกัน ADR สําหรับปีทั้งหมด 2566 อยู่ที่ 464 บาท เมื่อเทียบกับ 391 บาทสําหรับปีก่อน ADR สําหรับปีทั้งหมด 2566 ฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ระดับ 107.9% ของปี 2562

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

อัตราการจองห้องพั