AirNet ประกาศรับทราบจดหมายแจ้งเกี่ยวกับราคาซื้อขั้นต่ําจาก Nasdaq

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 1 ธันวาคม 2566 – AirNet Technology Inc., เดิมชื่อ AirMedia Group Inc. (“AirNet” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: ANTE) ประกาศว่าได้รับจดหมายแจ้ง ( “จดหมายแจ้ง”) จากแผนกการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แนสแดก (“แนสแดก”) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ระบุว่าบริษัทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคาซื้อขั้นต่ําตามข้อกําหนด 5550(a)(2) ของข้อกําหนดการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของแนสแดก เนื่องจากราคาซื้อสูงสุดของใบอนุญาตที่แทนหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละหุ้น (“ADS”) ได้อยู่ต่ํากว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นเป็นเวลา 30 วันทําการติดต่อกัน.

จดหมายแจ้งดังกล่าวไม่มีผลกระทบทันทีต่อการจดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แนสแดก โดยตามข้อกําหนด 5810(c)(3)(A) ของข้อกําหนดการจดทะเบียนของแนสแดก บริษัทมีระยะเวลาความเป็นไปได้ 180 วันทางปฏิทิน หรือถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 (“ระยะเวลาความเป็นไปได้”) เพื่อฟื้นฟูการเป็นไปตามเกณฑ์ราคาซื้อขั้นต่ําของแนสแดก หากระหว่างระยะเวลาความเป็นไปได้ ราคาซื้อสูงสุดต่อ ADS เท่ากับหรือสูงกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลา 10 วันทําการติดต่อกัน แนสแดกจะแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเป็นไปตามเกณฑ์และเรื่องนี้จะสิ้นสุด หากบริษัทไม่สามารถฟื้นฟูการเป็นไปตามเกณฑ์ได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บริษัทอาจมีสิทธิ์ได้รับเวลาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการเป็นไปตามเกณฑ์หรืออาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียน.

คําแถลงที่เป็นอนาคต

ประกาศนี้มีข้อความที่เป็นอนาคตตามกฎหมายคุ้มครองผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา ข้อความเหล่านี้อาจระบุถึงโอกาส ความเป็นไปได้ แผนงาน วัตถุประสงค์ ความเชื่อ คาดการณ์ การประมาณการ หรือการพยากรณ์อนาคตอื่นๆ ที่ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากข้อความเหล่านี้เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งบางส่วนอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏในแบบฟอร์ม 20-F และรายงานอื่นๆ ที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ข้อมูลทั้งหมดในประกาศนี้เป็นข้อมูลณ วันที่ออกประกาศนี้ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงข้อมูลใดๆ ตามข้อมูลใหม่ หรือเหตุการณ์ในอนาคต ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ติดต่อ: ฝ่ายติดต่อบริษัท

Linda Wang
ฝ่ายสัมพันธ์ลงทุน
AirNet Technology Inc. 
โทรศัพท์: +86-10-8460-8678
อีเมล: ir@ihangmei.com