Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. ประกาศรับการตัดสินจากคณะกรรมการฟังการของ Nasdaq เพื่อการรักษาการซื้อขายต่อไปภายใต้เงื่อนไข

(SeaPRwire) –   เซินเจิ้น, จีน, 25 เมษายน 2464 – Aesthetic Medical International Holdings Group Limited (Nasdaq: AIH) (“บริษัท” หรือ “AIH”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์เสริมความงามชั้นนําในจีน ได้ประกาศว่า บริษัทได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการฟังคําอุทธรณ์ (คณะกรรมการ) ของ Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”) ซึ่งแนะนําให้บริษัทยังคงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไปบน Nasdaq โดยมีเงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึง (i) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2464 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดําเนินการจัดสรรหุ้นใหม่ในอัตรา 1 ต่อ 10; และ (ii) ภายในวันที่ 3 กันยายน 2464 บริษัทจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อขายต่อเนื่องบน Nasdaq และข้อกําหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง.

เช่นที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทได้รับการแจ้งจาก Nasdaq เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2464 ว่าบริษัทยังไม่สามารถกลับมามีการเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อขายต่อเนื่องภายในระยะเวลา 180 วันที่กําหนดไว้ และไม่สามารถได้รับระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 180 วันสําหรับการซื้อขายต่อเนื่องบน Nasdaq บริษัทได้ยื่นคําขอเพื่อขอการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพื่อขอระยะเวลาเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายต่อเนื่องบน Nasdaq การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2464 บริษัทได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2464 ให้บริษัทยังคงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไปบน Nasdaq โดยมีเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น.

เกี่ยวกับ Aesthetic Medical International Holdings Group Limited

AIH รู้จักกันในชื่อ “เป็งไอ” ในจีน เป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์เสริมความงามชั้นนําในจีน AIH ดําเนินงานผ่านศูนย์บริการที่แพร่หลายในเมืองสําคัญทั่วประเทศจีน โดยเน้นพื้นที่ภูมิภาคกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และพื้นที่ลุ่มแม่น้ําแยงซี โดยอาศัยประสบการณ์คลินิกมากกว่า 20 ปี AIH ให้บริการด้านการแพทย์เสริมความงามครบวงจร รวมถึงการรักษาด้วยเทคนิคการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือไม่ต้องผ่าตัด บริการทางการแพทย์ทั่วไป และบริการด้านความงามอื่นๆ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โปรดเยี่ยมชม .

ข้อควรระวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความที่เป็นอนาคต” ข้อความเหล่านี้ทําขึ้นภายใต้ “ข้อกําหนดความปลอดภัย” ของกฎหมายหลักทรัพย์ส่วนบุคคลสหรัฐอเมริกา ปี 2538 ข้อความที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ข้อความเกี่ยวกับความเชื่อ ความตั้งใจ แผนงาน และคาดการณ์ของบริษัท ถือเป็น “ข้อความอนาคต” ปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทได้ ข้อมูลเหล่านี้รวมอยู่ในแบบแสดงรายงานของบริษัทต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา จากเวลาเวลาและอาจมีการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:

Aesthetic Medical International Holdings Group Limited

อีเมล:
เว็บไซต์:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ