เรสโตร์ เมสเสจ เธอแรปปี ในแคนาดา เพิ่มบริการใหม่ โดยเน้นการดูแลผิวพรรณ

Logo

Restore Message Therapy, ตั้งอยู่ในบีซี ประเทศแคนาดา เป็นที่รู้จักกันดีสําหรับบริการนวดเฉพาะที่และความเชี่ยวชาญของพวกเขา ซึ่งช่วยบรรเทาความเจ็บปวด และส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กําลังเตรียมการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

Kelowna / Okanagan, British Columbia Nov 6, 2023  – Restore Message Therapy, ตั้งอยู่ในบีซี ประเทศแคนาดา เป็นที่รู้จักกันดีสําหรับบริการนวดเฉพาะที่ของพวกเขา ซึ่งช่วยบรรเทาความเจ็บปวด และส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กําลังเตรียมการขยายตัวอย่างรวดเร็ว.

ด้วยการเติบโตสูง บริษัทบริการนวดจึงมีเป้าหมายเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการขยายความหลากหลายและขยายตัวภายในและนอกประเทศแคนาดา

ตามที่ประธานบริษัท Restore Massage Therapy กล่าว ชุดบริการใหม่รวมถึง บริการนวดบําบัดการฟื้นฟู จะครอบคลุมบริการที่ต้องการมากที่สุดและตอบสนองลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับท่าทางกายภาพพร้อมความเจ็บปวดสูง จะเริ่มให้บริการนวดเนื้อเยื่อลึก นักบําบัดจะทํางานบนเนื้อเยื่อเชื่อมโยงและกดด้วยการกดที่รุนแรงและสั้น นวดนี้จะสิ้นสุดลงด้วยความรู้สึกปวด แต่จะมีประโยชน์ระยะยาว

เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด จะเน้นบริการ นวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด มีแผนที่จะเริ่มให้บริการนวดหินร้อน นวดเท้าด้วยวิธีการนวดจุดรีเฟล็กโซลอจี และนวดชิอัตสึบนจุดกดดัน

ประธานบริษัทแสดงความเชื่อมั่นว่า บริการใหม่จะได้รับการตอบรับดี เนื่องจากบริษัทบริการนวดได้สร้างฐานลูกค้าที่ภักดีต้องการ นวดเพื่อบรรเทาความเครียด การรักษาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด การฟื้นฟู การป้องกัน หรือความผ่อนคลาย เสมอมีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูและคืนความเป็นอยู่ที่ดี

ประธานบริษัทกล่าวว่า ฐานะของบริการนักบําบัดนวดที่ได้รับการรับรองให้บริษัทมีฐานที่เหมาะสมสําหรับการขยายตัว การเน้นให้บริการแผนการรักษาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อให้ลูกค้ามีวิถีชีวิตที่มีกิจกรรม ปราศจากความเจ็บปวดจะยังคงดําเนินต่อไป การทํางานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน–เสริมสร้างการสื่อสารที่เปิดเผยกับแพทย์ นักฟื้นฟูการเคลื่อนไหว นักกินีโคลอจี และชีโรแพร็กเตอร์–ได้ชื่นชมจากลูกค้า

เพื่อผลลัพธ์เช่นการฟื้นฟูการทํางานของข้อต่ออย่างเหมาะสม การทํางานของกล้ามเนื้อ ความสมดุลของกล้ามเนื้อ และความผ่อนคลาย จะเสนอการผสมผสานเทคนิคนวดบําบัดพิเศษล่าสุดเพื่อผ่อนคลายและฟื้นฟู จุดมุ่งหมายเพื่อมีชุดบริการที่หลากหลายมากขึ้นรอบบริการหลักเช่นการปล่อยกล้ามเนื้อ บําบัดประสาทกล้ามเนื้อ บําบัดจุดกดดัน การขยับข้อต่อ และบําบัดวิสเซอรัล

ตามที่ประธานบริษัทกล่าว บริษัทมีเป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้าของแบรนด์ไปทั่วประเทศแคนาดา วัตถุประสงค์คือการเสนอทางเลือกการรักษาสุขภาพที่ปรับเปลี่ยนได้ส่วนบุคคล