ศาลสูงสุดรัสเซียห้ามกิจกรรม LGBTQ+ โดยกล่าวว่าเป็น ‘การก่อการร้าย’

(SeaPRwire) –   ศาลสูงสุดของรัสเซียได้ห้ามกิจกรรมของชุมชน LGBTQ+ โดยกล่าวว่าเป็น “กิจกรรมต่อต้าน”

ศาลตัดสินในคําร้องของกระทรวงยุติธรรม โดยกล่าวหาว่า “ขบวนการ” ของ LGBTQ+ ที่ดําเนินการในรัสเซียเป็นองค์กรต่อต้านรัฐบาล

การตัดสินครั้งนี้เป็นการควบคุมสิทธิของ LGBTQ+ ในรัสเซียภายใต้ ผู้นํารัสเซียที่เน้น “ค่านิยมครอบครัวดั้งเดิม”

การฟังคําพิพากษาปิดสาธารณะใช้เวลา 4 ชั่วโมง ไม่มีผู้แทนจากฝ่ายตรงข้าม และศาลไม่เปิดเผยหลักฐาน

กระทรวงยุติธรรมอ้างว่าพบ “สัญญาณและการแสดงออกที่มีลักษณะต่อต้าน” ในขบวนการนี้ เช่น “การกระตุ้นความขัดแย้งทางสังคมและศาสนา”

นักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนหลายคนชี้ว่าคําร้องนี้ถูกยื่นต่อขบวนการที่ไม่ใช่องค์กรทางกฎหมาย และนิยามของมันกว้างและละเอียดน้อยจนเจ้าหน้าที่รัสเซียอาจจะปราบปรามบุคคลหรือกลุ่มใดก็ได้ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมัน”

“ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่รัสเซียอาจจะใช้คําพิพากษานี้ในการปราบปรามแนวคิดหรือกลุ่มที่สนับสนุน LGBTQ+ ในรัสเซีย” นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกล่าว

คําร้องนี้เป็นการแบนกิจกรรมที่ปกป้องสิทธิของ LGBTQ+ ทุกรูปแบบ นักกิจกรรมบางคนพยายามเข้าร่วมคดีแต่ศาลไม่ยอม

สื่ออิสระและกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายแห่งใส่สัญลักษณ์รูปวงกลมสีรุ้งในโลโก้เพื่อแสดงการสนับสนุนชุมชน LGBTQ+

Amnesty International กล่าวว่าคําพิพากษานี้ “เป็นสิ่งที่น่าอับอายและไร้เหตุผล” และอาจนําไปสู่การห้ามองค์กร LGBTQ+ ทั้งหมด ละเมิดเสรีภาพการสมาคม การแสดงออก และการชุมนุมอย่างสันติ

พระสงฆ์จากศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียยกย่องคําพิพากษา โดยกล่าวว่าเป็น “การป้องกันตนเองทางจริยธรรมของสังคม” จากการผลักดัน “แนวคิดคริสเตียนเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัวออกจากทั้งภาคสาธารณะและกฎหมาย”

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลรัสเซียได้ออกกฎหมายห้าม “การโฆษณาชวนเชื่อความสัมพันธ์ไม่ธรรมดา” และห้ามการเปลี่ยนเพศทางการแพทย์

กลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายแห่งยื่นเอกสารต่อศาลว่าคําร้องนี้ “ขัดกับกฎหมาย” และเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่ศาลไม่ยอมให้เข้าร่วมคดี

“เราพยายามหาความยุติธรรมในความวิบัตินี้ แต่ไม่พบ” ผู้ก่อตั้งกลุ่มสิทธิ LGBT กล่าว “ศาลไม่ต้องการการพิจารณาคดี แต่เพียงตามคําสั่งทางการเมือง”

นักกิจกรรมบางคนกล่าวว่าจะยังคงทํางานกับชุมชน LGBTQ+ ในรัสเซีย แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าการออกนอกประเทศคือทางเลือกเดียว

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ