ว่าด้วยวิธีที่โลกติดน้ําตาล

Candy is pictured during a Halloween party at Centre Park in Reading.  Photo by Natalie Kolb 10/31/2017

คอร์นเฟลกส์และโยเกิร์ต ซอสมะเขือเทศและซอสสลัด น้ําอัดลมและเครื่องดื่มกีฬา: พวกมันมีอะไรร่วมกันบ้าง?

สิ่งที่หวานมันอยู่รอบตัวเราทุกที่ มันทําลายร่างกายเราและส่งผลต่อภาวะอ้วน มันมีรากฐานอยู่ในระบบอาหารที่ยาวนานได้ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางสังคม: ตั้งแต่การทาสถานจนถึงอาณานิคมนิยม และอุตสาหกรรมอาหารของเราในปัจจุบันที่ทําให้อาหารหวานมีราคาถูกและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสําหรับชุมชนที่ถูกกีดกัน

สําหรับส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ น้ําตาลผลึกนั้นไม่เคยมีอยู่จริง และคนก็พอใจกับน้ําผึ้ง ถั่วหวาน ข้าวเหนียวหวาน บาร์ลีหรือน้ําแม็ปเปิลซิรัป แต่เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน ชาวนาชาวเบงกอลก็ได้เรียนรู้วิธีการต้มน้ําอ้อยให้เป็นมวลน้ําตาลสีเข้มหวาน แต่นั่นยังไม่ได้ขับเคลื่อนการบริโภคน้ําตาล

สําหรับส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ น้ําตาลผลึกนั้นไม่เคยมีอยู่จริง และคนก็พอใจกับน้ําผึ้ง ถั่วหวาน ข้าวเหนียวหวาน บาร์ลีหรือน้ําแม็ปเปิลซิรัป แต่เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน ชาวนาชาวเบงกอลก็ได้เรียนรู้วิธีการต้มน้ําอ้อยให้เป็นมวลน้ําตาลสีเข้มหวาน แต่นั่นยังไม่ได้ขับเคลื่อนการบริโภคน้ําตาล

ข้ามเอเชีย กองขบวนยาวเหินข้ามทะเลทรายโหลลําเลียงน้ําตาลและเครื่องเทศมีค่าอื่นๆ และโลหะมีค่า ยุโรปนั้นไม่ได้มีส่วนในประวัติศาสตร์นี้ของน้ําตาลเลย สถานการณ์เปลี่ยนไปหลังคริสต์ศตวรรษที่ 15 เมื่อน้ําตาลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคในเมืองของยุโรปตะวันตก

ภายในปี 1500 ความต้องการในยุโรปเกินกว่าการผลิตในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน และไม่นานนักการผลิตน้ําตาลก็พบแนวรบใหม่: ทวีปอเมริกา ซึ่งนําไปสู่การทาสถานของชาวแอฟริกันล้านคน รวมถึงประมาณ 12.5 ล้านคนที่ถูกจับมาจากแอฟริกาและรอดชีวิตจากการขนส่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ร้อยละสองในสามถูกส่งไปทํางานที่สวนน้ําตาล

Planting sugar cane in the West Indies.

ผู้บริโภคน้ําตาลในฟิลาเดลเฟีย ลอนดอน และปารีสกลายเป็นตระหนักถึงความโหดร้ายเหล่านี้มากขึ้นจากการได้รับข่าวสารจากสื่อพิมพ์ที่เจริญขึ้น กลุ่มน้อยที่มีการศึกษาของคนในเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะควากเกอร์ต่อต้านการทาสถานว่าเป็นบาปมรณะ

แต่การผลิตและการบริโภคน้ําตาลยังคงดําเนินต่อไป นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันคาร์ล ฟรานซ์ อาชาร์ดพัฒนาขบวนการอุตสาหกรรมในการสกัดน้ําตาลจากเหง้าข้าวโพดแทนอ้อย นักธุรกิจอื่นๆ โน้มน้าวให้เปิดการค้ากับอินเดีย อ้างว่าน้ําตาลสามารถได้มากกว่าและถูกกว่า แต่ทั้งน้ําตาลอินเดียและน้ําตาลอ้อยก็ไม่อาจทําให้การทาสถานสิ้นสุดได้

การอุดหนุนจากรัฐบาลช่วยให้การผลิตเกินความต้องการนําไปสู่ราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งเสริมการบริโภค ในยุโรปช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 นักเกษตรเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นการปลู