รายงานผลการเงินและการดําเนินงานสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2523 ของ Earlyworks Co., Ltd.

(SeaPRwire) –   TOKYO, พฤษภาคม 01, 2024 — Earlyworks Co., Ltd. (NASDAQ: ELWS) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีบล็อกเชนของญี่ปุ่น ได้ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินและปฏิบัติการสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2523.

สําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2523 รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 22,738,000 บาท กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 39,631,000 บาท และขาดทุนสุทธิลดลงประมาณ 28,393,000 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565.

ความเห็นของผู้บริหาร

ช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2523 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของบริษัท

ประการแรก บริษัทประสบความสําเร็จในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะและระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2523

ประการที่สอง บริษัทสามารถนําผลงานวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้ ในปีงบประมาณ 2566 บริษัทได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาระบบบล็อกเชนของตนเอง (Grid Ledger System หรือ GLS) ซึ่งเป็นการตัดสินใจทางกลยุทธ์ของผู้บริหารเพื่อสนับสนุนธุรกิจในอนาคต ระหว่างหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2523 บริษัทได้พยายามอย่างจริงจังในการโปรโมท GLS ตามที่ประกาศในแถลงการณ์ข่าวก่อนหน้านี้ ผลงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทนําไปสู่การเปิดตัวชุดแพคเกจพัฒนาระบบของ GLS ระยะที่ 1 และความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น NTT DOCOMO, INC. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ของญี่ปุ่น ได้ดําเนินการแล้ว บริษัทมีความหวังว่าความร่วมมือเหล่านี้จะส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

ประการที่สาม บริษัทได้ปรับโมเดลการสร้างรายได้ ก่อนหน้านี้โมเดลของบริษัทเน้นการรับจ้างพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน แต่ภายหลังการพัฒนา GLS บริษัทสามารถให้บริการโซลูชันบล็อกเชนที่กระจายอํานาจได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ GLS บริษัทใหญ่และสตาร์ทอัพในญี่ปุ่นกําลังมองหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ซึ่งเรียกว่า “การพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกัน” บริษัทจึงพยายามแสวงหาโอกาสจากรูปแบบ “การพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกัน” และจัดตั้งความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ใช่เพียงผู้ให้บริการพัฒนาระบบ โดยใช้ประโยชน์จาก GLS ตัวอย่างเช่นตามที่ประกาศไว้ในแถลงการณ์ข่าวก่อนหน้า บริษัทได้รับเลือกเป็นพันธมิตรการพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกันสําหรับ MetaMe® ซึ่งเป็นบริการสื่อสารระหว่างมิติที่ใช้เทคโนโลยีจาก NTT DOCOMO, INC. บริษัทเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนโมเดลการสร้างรายได้ในครั้งนี้ได้กําหนดตําแหน่งของบริษัทใหม่และเปิดโอกาสใหม่สําหรับรายได้ต่อเนื่องและรายได้ในอนาคต

เปรียบเทียบระหว่างหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2523 และ 2565

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 


EARLYWORKS CO., LTD.
งบการเงินระหว่างกาลที่ไม่ได้ตรวจสอบ
สําหรับ
หกเดือน
สิ้นสุด
วันที่ 31