พบวิธีสู่ความยิ่งใหญ่ส่วนตัวกับผู้ฝึกสอนชีวิต เอริค นอร์ธ หรือ “นักรบความสุข”

25C2 25A9 2BTony 2BPowell 2BHappiness 2BWarrior 2BEric 2BNorth 2BJanuary 2B8 252C 2B2021 6

เมืองนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 28 ตุลาคม 2566 – ทุกคนต่างรู้ว่าชีวิตไม่เคยเป็นธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม มันเป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากเมื่อเพียงความตระหนักรู้ก็ไม่สามารถช่วยได้ มันต้องอาศัยการพัฒนาตนเองและวิธีการมองชีวิตเพื่อมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ เอริค นอร์ธ หนึ่งในคู่มือชีวิตที่มีความรู้และประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งจึงมาอธิบายขั้นตอนสู่ความยิ่งใหญ่ส่วนตัวที่จะช่วยทุกคนให้เติบโตได้อย่างธรรมชาติ เขายังเป็นที่รู้จักในนาม “นักรบความสุข” เพราะเขาต่อสู้เพื่อความสุข ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อทุกคน

ถ้ามองชีวิตเป็นเกมการแข่งขัน ผู้เล่นจําเป็นต้องเอาชนะความกลัวทั้งหมดและค้นหาวิธีแก้ไขอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนา สําคัญไม่ใช่แค่ชนะหรือแพ้ แต่มุ่งเรียนรู้และค้นหาปัญญาจากทุกจุดของชีวิต สิ่งสําคัญคือเรียนรู้ว่าสิ่งใดที่ทําให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นในชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ค้นพบพลังใหม่ที่สร้างขึ้นเอง การมุ่งมั่นสู่ความยิ่งใหญ่สามารถช่วยให้พบความหมายและเป้าหมายในชีวิตมากกว่าการเพียงแค่มีรายได้เลี้ยงชีพ ถ้ามองชีวิตเป็นการเดินทาง ยังมีการค้นพบใหม่และความรับผิดชอบใหม่รออยู่ข้างหน้า

เพื่อบรรลุความยิ่งใหญ่ ผู้คนจําเป็นต้องตระหนักถึงสิ่งที่ดีงามในชีวิตที่ทําให้รู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่ ด้วยทัศนคติและวิธีคิดที่ถูกต้อง มนุษย์สามารถกําหนดตัวเองได้ดีขึ้น แม้แต่ชัยชนะเล็กๆ ก็สามารถนําไปสู่ความสําเร็จที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตได้ ทัศนคติและความเชื่อในตนเองที่ถูกต้องสามารถช่วยให้ตัดสินใจและเลือกทางไปที่ถูกต้องในทุกขั้นตอนของชีวิตได้ การตัดสินใจที่เลือกอย่างรอบคอบนั้นคือสิ่งที่ส่งผลกระทบ ชีวิตคือการสะสมของการตัดสินใจและการกระทําพร้อมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ความจริงเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกระทําส่วนตัว ไม่มีใครเกิดมาพร้อมสถานการณ์และโอกาสเท่ากัน บางคนถูกกดขี่และปฏิเสธตั้งแต่เกิดโดยสังคมและชีวิตอาจดูเหมือนไร้ทิศทาง ในขณะที่บางคนเกิดมาพร้อมโอกาสอันอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จหรือความล้มเหลว ขึ้นอยู่กับทัศนคติและวิธีคิดที่ตั้งไว้สําหรับชีวิตของเรา ผู้ที่มีความแข็งแกร่งในความเชื่อมั่นของตนเอง มีความเด็ดเดี่ยว และไม่กลัวต่อต้านความยากลําบากหรืออุปสรรค สามารถกําหนดเส้นทางชีวิตของตนเองได้ด้วยความตั้งใจและความพากเพียรไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นอย่างไร

มันเป็นกระบวนการยอมรับตนเอง ความเป็นตัวตนที่แท้จริง และเปิดเผยพลังภายในของตนเองขณะเดินทางผ่านชีวิต ส่วนใหญ่คนกลัวที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตนเอง เพราะคิดว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และดูถูก ความกลัวและอุปสรรคทางอารมณ์เ