“ป้าจิ๊” เปิดใจในวัย 71 ปี ตอนนี้เตรียมตัวตายอย่างสงบ-ทำพินัยกรรมไว้แล้ว