ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดของอินโดนีเซียเคยเป็นสัญลักษณ์ของความหวังทางประชาธิปไตย—แผนการก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ของเขาแสดงถึงมรดกที่มืดมนกว่า

Government facilities under construction at the new national capital Nusantara in Penajam Paser Utara, Indonesia, on Sept. 21.

เมื่อ จอโก วิโดโด หรือ จอกวี ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่เจ็ดของอินโดนีเซียในปี ค.ศ. 2014 ความหวังเกี่ยวกับสถานะประชาธิปไตยในประเทศดูเหมือนจะอยู่ที่จุดสูงสุด ในขณะที่ราชวงศ์มักจะเป็นผู้ปกครองอินโดนีเซียมาก่อน การเลื่อนตําแหน่งของจอกวี ซึ่งเคยเป็นช่างไม้และผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ก่อนที่จะเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา ถือเป็นสัญญาณที่น่าหวังของประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย

การเลือกตั้งของจอกวีเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้วถือเป็น “จุดสูงสุดของประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย” วิชนู จูโวโน ศาสตราจารย์ด้านการบริหารรัฐกิจที่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย กล่าวกับ TIME “เขาถูกมองว่าเป็นคนภายนอก และเขาได้รับประโยชน์จากระบบประชาธิปไตย”

แต่เมื่อฉากจบของการปกครอง 10 ปีของจอกวี จะถูกจดจํามากกว่าในฐานะผู้นําเข้าสู่ยุคของการถอยลงของประชาธิปไตย แม้แต่โครงการสําคัญสุดของเขา คือการพัฒนาเมืองหลวงใหม่ที่ชื่อนูซานตารา เพื่อแทนที่เมืองหลวงเดิมกรุงจาการ์ตาตั้งแต่ปีหน้า ก็ดูเหมือนจะสะท้อนการถอยลงดังกล่าว

Indonesia's President Joko Widodo speaks about the planned new capital Nusantara, at Ecosperity Week in Singapore on June 7.

ตั้งแต่ที่ประกาศในปี ค.ศ. 2019 โครงการที่จะย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซียจากเกาะชวาไปยังเกาะบอร์เนียวนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง – ตั้งแต่การปรึกษาสาธารณะที่ไม่เพียงพอ ถึงข้อพิพาทที่ดินกับชุมชนพื้นเมือง และความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนจากจีนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าทําให้นูซานตาราเป็น “กรุงเปียยีงใหม่” แต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้น นักวิเคราะห์เตือนว่า คือลักษณะไม่ประชาธิปไตยที่เมืองหลวงใหม่นี้จะนํามา เมื่อตั้งอยู่ห่างจากกรุงจาการ์ตาร้อยกิโลเมตร และจะดําเนินการโดยไม่มีผู้นําที่ได้รับเลือกตั้ง


แม้ว่าเมืองหลวงปัจจุบันของอินโดนีเซียคือกรุงจาการ์ตา ซึ่งมีประชากร 10.5 ล้านคนจากประชากรรวม 278 ล้านคนของประเทศ อาจเป็นศูนย์กลางกิจกรรมเศรษฐกิจ แต่ก็มีปัญหามากมาย เช่น ปัญหาจราจรติดขัด น้ําท่วม และมลพิษที่รุนแรง รวมถึงการที่พื้นที่บางส่วนจมน้ําลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น จึงมีการหาที่ตั้งเมืองหลวงใหม่ที่จังหวัดกาลีมันตะนครตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า

“เมื่อเราตกลงที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ามากขึ้น คําถามแรกที่ต้องตอบคือว่าในอนาคต กรุงจาการ์ตาจะสามารถรองรับภาระหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองและบริการสาธารณะตลอดจนศูนย์กลางธุรกิจได้หรือไม่” จอกวีเคยกล่าวไว้เมื่อปี ค.ศ. 2019 ในขณะที่เริ่มโครงการย้ายเมืองหลวงอีกครั้ง

แต่นูซานตาราไม่ได้เป็นแค่การแก้ปัญหากรุงจาการ์ตา แต่ยังทําให้รัฐบาลห่างจากสังคมพลเมือง ลดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้วย กรุงจาการ์ตาเคยเป็นเวทีสําคัญของเหตุการณ์การเมือง