ประกาศผลงานประจําปี 2024 ของ Davis Commodities Limited เผยจดหมายถึงผู้ถือหุ้นจากประธานกรรมการบริหัท

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, วันที่ 29 มกราคม 2567 – บริษัท ดาวิส คอมโมดิตีส ลิมิเตด (Nasdaq: DTCK) (“บริษัท” หรือ “ดาวิส คอมโมดิตีส”) ซึ่งเป็นบริษัทค้าสินค้าเกษตรที่เน้นการค้าน้ําตาล ข้าว และสินค้าปิโตรเลียม ประกาศผ่านทางจดหมายถึงผู้ถือหุ้นจากนางสาวลี เพ็ง เล็ก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารของบริษัท

เครื่องถึงผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่ 25 ของการก่อตั้ง บริษัท ดาวิส คอมโมดิตีส ลิมิเตด ได้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2542 ปีที่ผ่านมาถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการขยายตัวไปสู่ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งนาซดัก ซึ่งเป็นการสําเร็จลุล่วงของความพยายามอย่างต่อเนื่องและความสําเร็จอันน่าชื่นชมของเรา

เราภูมิใจในสิ่งที่เราประสบความสําเร็จในปี 2566 ผลประกอบการทางการเงินของเราแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งต่อสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในปี 2567 เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบธุรกิจให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

เรายินดีที่จะแบ่งปันผลงานที่ผ่านมาในปี 2566 และแนวทางการดําเนินงานในปี 2567

ผลงานสําคัญในปี 2566

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งนาซดัก เปิดตลาดใหม่ในการขยายตัวไปสู่ระดับโลก

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 บริษัทได้ดําเนินการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ (IPO) โดยออกหุ้นสามัญ 1,250,625 หุ้น ราคาหุ้นละ 4 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งออกหุ้นเพิ่มเติม 163,125 หุ้นตามสิทธิการจัดสรรเกินปริมาณ โดยมีรายได้รวมประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งนาซดัก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยใช้สัญลักษณ์ “DTCK”

เราเชื่อว่าการเข้าจดทะเบียนครั้งนี้จะเปิดตลาดใหม่ในการขยายตัวไปสู่ระดับโลก โดยเราจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ และปรับปรุงธุรกิจให้เข้มแข็งขึ้นในตลาดระหว่างประเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลง

แนวทางการดําเนินงานสําคัญในปี 2567

การรวมกิจการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเสริมสร้างการเติบโต

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 บริษัท ดาวิส คอมโมดิตีส จํากัด ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของร้อยละ 100 โดยบริษัท แมกซ์วิลล์ จํากัด เรากําลังอยู่ระหว่างดําเนินการย้ายกิจการปัจจุบันของบริษัท แมกซ์วิลล์ (เอเชีย) จํากัด, บริษัท แอลพี เกรซ จํากัด และบริษัท แมกซ์วิลล์ ฟู้ดลิงก์ จํากัด เข้าสู่บริษัท ดาวิส คอมโมดิตีส จํากัด

การรวมกิจการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างประโยชน์ร่วม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด โดยสรุปโครงสร้างกิจการของเราในปัจจุบันดังนี้

ภาพที่ 1 โครงสร้างกิจการของบริษัท ดาวิส คอมโมดิตีส จํากัด

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ภายหลังการรวมกิจการ กิจการของบริษัท แม alt=