คณะที่ปรึกษาของสหประชาชาติจะทําอะไรกับเทคโนโลยี AI

เลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

แม้ว่าคณะที่ปรึกษาดังกล่าวจะไม่มีอํานาจมากนัก แต่ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาอาจกําหนดรูปแบบและบทบาทขององค์กรระดับสหประชาชาติที่จะดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าองค์กรนี้จะต้องมีขึ้นเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีดังกล่าว

“นอกจากจะไม่พูดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้ว ก็ยังชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อก่ออาชญากรรมอาจส่องสับสนต่อสถาบัน ทําลายความสามัคคีของสังคม และภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยเอง” กูเตอร์เรสกล่าวในงานแถลงข่าว

คณะที่ปรึกษาใหม่นี้ เป็น หนึ่งในแผนงานด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับนานาชาติหลายโครงการ ซึ่งรวมถึงการประชุมด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะจัดขึ้นในสหราชอาณาจักร และข้อตกลงว่าด้วยจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของกลุ่มประเทศกลุ่ม 7 สมาชิกของคณะที่ปรึกษา 39 คนมาจากหลากหลายประเทศและภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิชาการ และอุตสาหกรรม ซึ่งห้าคนได้รับเลือกให้เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สําคัญของโลกตามรายชื่อของ TIME

ในการถามตอบกับสื่อเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผู้แทนสูงสุดของเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่า สมาชิกของคณะที่ปรึกษาถูกเลือกโดยสํานักงานผู้แทนพิเศษด้านเทคโนโลยีของเลขาธิการสหประชาชาติ ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ของสหประชาชาติ เช่น ยูเนสโก

เมื่อถูกถามถึงความเป็นกลางของสมาชิก ผู้แทนกล่าวว่า “ความเป็นกลางจะเกิดขึ้นเองเนื่องจากความหลากหลายของความสนใจเหล่านี้ถูกนํามารวมกัน”

ตามที่ TIME เคยรายงานมาแล้ว คณะที่ปรึกษาจะออกรายงานฉบับชั่วคราวภายในสิ้นปี 2023 เพื่อนําเสนอวิเคราะห์แนวทางการบริหารเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับนานาชาติ รายงานฉบับสมบูรณ์จะออกในวันที่ 31 สิงหาคม 2024 และอาจมีข้อเสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท รูปแบบ และกําหนดเวลาสําหรับองค์กรระดับนานาชาติด้านการบริหารเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เอมันดีป กิลล์ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านเทคโนโลยีกล่าวกับ TIME ว่า ถ้ามีความต้องการทางการเมืองที่จะจัดตั้งองค์กรสหประชาชาติด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมสุดยอดครั้งต่อไปในปลายปีนี้ ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาอาจกําหนดรูปแบบที่องค์กรนี้ควรมี

”สหประชาชาติมีบทบาทสําคัญที่จะเล่น เนื่องจากมีประสบการณ์หลายทศวรรษในการจัดการกับความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ๆ” กิลล์กล่าวในงานแถลงข่าว “เราจะสร้างฐานบนประสบการณ์และอํานาจ