ข้อตกลงน้ํามันใหญ่ไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดได้

รูปถ่ายของการผลิตน้ํามันร่วมกับการผลิตพลังงานลม

(เพื่อให้ได้รับข่าวสารนี้ในกล่องจดหมายของคุณ โปรดสมัครรับจดหมายข่าว TIME CO2 Leadership Report ได้ที่ ที่นี่.)

มีคํากล่าวที่ถูกนํามาใช้ในวงการสภาพภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือบ่อยๆ คือ “เล่นให้ทันที่ลูกกลิ้งกําลังไป ไม่ใช่ที่ลูกกลิ้งอยู่ในปัจจุบัน” คํากล่าวนี้ดัดแปลงมาจากคําพูดของวีน กรีซกี้ ผู้เล่นฮอกกี้ตํานาน และมีความหมายว่า ต้องมีวิสัยทัศน์ไกลเพื่อเผชิญกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผมได้ยินคําพูดนี้จากอัล กอร์ คาทารีน แมคคินนา และเจย์ อินสลีย์

ผมกําลังคิดถึงคําพูดนี้มากในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่มีข่าวสําคัญเกี่ยวกับพลังงาน การควบรวมกิจการใหญ่ๆ ในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยังคงเดิมพันอนาคตที่สดใสของเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ ตัวอย่างเช่น เดือนนี้ ExxonMobil และ Chevron ซื้อกิจการน้ํามันและก๊าซขนาดเล็กด้วยมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อกิจการ ส่วน Shell ประกาศว่าจะปลดพนักงานในธุรกิจแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เน้นกับส่วนที่มีกําไรมากกว่า

แต่ความจริงมีความซับซ้อนมากกว่านั้น ถึงแม้น้ํามันและก๊าซธรรมชาติอาจมีโมเมนตัมในปัจจุบัน แต่ก็มีหลักฐานที่ดีว่าความต้องการสูงสุดอาจเกิดขึ้นภายในปี 2030 แม้ไม่มีนโยบายสภาพภูมิอากาศใหม่ ในขณะเดียวกัน พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะแสงอาทิตย์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งที่มีอุปสรรคชั่วคราว ดังนั้นลูกกลิ้งจึงเคลื่อนไปสู่พลังงานสะอาดอย่างแน่นอน

ถึงแม้ธุรกิจแต่ละแห่งอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแข่งขันระหว่างพลังงานสะอาดกับเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ แต่การเปลี่ยนผ่านก็มีผลต่อหลายบริษัทรวมถึงบริษัทนอกวงการพลังงาน การรับรู้ว่าการเปลี่ยนผ่านดําเนินไปช้า หรืออาจช้าลงอีกหากมีอุปสรรค อาจทําให้ธุรกิจสงสัยว่าควรลงทุนในการเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

สําหรับผู้ที่อาจรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับความเร็วของการเปลี่ยนผ่าน ผมอยากชี้ให้เห็นถึงรายงานภาพอนาคตพลังงานโลกประจําปีขององค์การพลังงานระหว่างประเทศที่ออกเมื่อสัปดาห์นี้ รายงานนี้ให้ความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว และเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ไม่ใช่อนาคตอย่างที่คิด

สาเหตุที่ทําให้ความต้องการเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ถึงจุดสูงสุดภายในปี 2030 แม้ไม่มีนโยบายใหม่นั้นมีมากมาย องค์การพลังงานระหว่างประเทศอธิบายว่า อัตราที่ผลิตภัณฑ์ใหมๆ ที่ใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ถูกขายออกไปลดลง ซึ่งไม่ดีต่อการขยายตัวของความต้องการน้ํามันในอนาคต เช่น ยอดขายรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว ในขณะที่ยอดขายรถไฟฟ้ายังคงเติบโต นอกจากนี้ ในจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคพลังงานใหญ่ที่สุดของ