ขณะที่ผู้บริโภคสหรัฐฯ ให้ความสําคัญกับราคา พวกเขาก็เห็นถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตที่บวกจากการพักผ่อน

(SeaPRwire) –   ส่วนใหญ่พร้อมที่จะถอนเงินจากกองทุนเพื่อไปพักผ่อน และหนึ่งในสี่คนเห็นว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องจําเป็น

ดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี – 16 พฤษภาคม 2567 – แพลตฟอร์มค้นหารีสอร์ทโรงแรมระดับโลก เปิดเผยข้อมูลจากการสํารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้บริโภคประจําปี ระบุการเปลี่ยนแปลงสําคัญในภูมิทัศน์การท่องเที่ยวของผู้บริโภค และผลกระทบของการพักผ่อนต่อสุขภาพจิต รวมถึงข้อมูลการค้นหาที่พักที่ดีที่สุดและราคาเฉลี่ยของโรงแรมช่วงฤดูร้อนปีนี้

ผลการสํารวจแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางและสุขภาพจิต โดยมีผู้เดินทางสหรัฐฯ ร้อยละ 78 เห็นด้วยว่าการพักผ่อนระยะสั้นอย่างสม่ําเสมอมีผลดีต่อสุขภาพจิต สําหรับร้อยละ 65 วัตถุประสงค์หลักของการพักผ่อนคือการผ่อนคลาย ในขณะที่ร้อยละ 39 เน้นการพักผ่อนเพื่อปรับปรุงสุขภาพจิตโดยรวม

นอกจากนี้ ร้อยละ 33 ของผู้เดินทางต้องการหลบหนีจากความเครียดผ่านการเดินทาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางจิตวิทยาของการเดินทาง โดยเป็นการพักผ่อนจากความเครียดจากชีวิตประจําวัน และเป็นโอกาสในการฟื้นฟูพลัง

#ความสําคัญของการวางแผนงบประมาณการพักผ่อนและศิลปะการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตสูงขึ้น จากรายงานการวิจัยของ McKinsey’s ConsumerWise พบว่าการเดินทางเป็นหมวดหมู่การใช้จ่ายที่ชอบใจมากขึ้นในไตรมาส 1 2567 เมื่อเทียบกับเสื้อผ้าและสินค้าความงามซึ่งตกลงในไตรมาสสุดท้ายของ 2566

โดยตามข้อมูลการสํารวจของ trivago พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54) ของผู้บริโภคสหรัฐฯ พร้อมที่จะถอนเงินจากกองทุนเพื่อเดินทางในฤดูร้อนนี้ ลดลงจากร้อยละ 76 ในปี 2566 ซึ่งบ่งบอกถึงความระมัดระวังต่อราคามากขึ้น เช่นเดียวกับร้อยละ 71 ที่ได้เปรียบเทียบราคาอย่างละเอียดเพื่อหาราคาที่ดีที่สุดสําหรับที่พัก

สําหรับใกล้หนึ่งในสี่ (ร้อยละ 24) ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องจําเป็น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ให้กับประสบการณ์การเดินทาง แต่ราคายังเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจ โดยร้อยละ 68 พิจารณาราคาอย่างรอบคอบเมื่อเลือกที่พัก

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามวัย 18-26 ปี เป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางสูงสุด โดยร้อยละ 32 มีแนวโน้มสูง และร้อยละ 45 มีแนวโน้มปานกลางที่จะถอนเงินจากกองทุน

ผู้บริโภคพร้อมที่จะให้ความสําคัญกับการออม โดยยอมสละการซื้อสิ่งของไม่จําเป็นเพื่อเดินทาง ร้อยละ 45 พร้อมที่จะสละเสื้อผ้าใหม่ถึง 6 เดือน และร้อยละ 33 ยินดีสละการดื่มกาแฟนอกบ้านตลอดหนึ่งปี

การทํางาน และ การพักผ่อน: การเพิ่มขึ้นของการเดินทางแบบผสมผสาน
ในภูมิทัศน์การเดินทางที่กําลังเปลี่ยนแปลง การเดินทางแบบผสมผสานระหว่างการทํางานและการพักผ่อน (bleisure) ยังคงเพิ่มขึ้นในความนิยม โดยข้อมูลของ trivago พบว่า ผู้ชายร้อยละ 36 เลือกเพิ่มเวลาพักผ่อนเข้าไปในการเดินทางธุรกิจ เมื่อเทียบกับผู้หญิงร้อยละ 15

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม แม้ในกิจกรรมความสนุกสนาน ร้อยละ 66 ของ