การเลือกตั้งของไมค์ จอห์นสัน เป็นการสิ้นสุดของพรรครีพับลิกันแบบเรแกน

House Lawmakers Work Towards Electing New Speaker On Capitol Hill

“MAGA กําลังขยายอํานาจ” ส.ส. มัตต์ เกตซ์ (R., FL) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม เขามีเหตุผลที่จะยินดี เพราะหลังจากสัปดาห์ที่วุ่นวาย ส.ส.พรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนฯ ได้ตกลงเลือกส.ส.ไมค์ จอห์นสัน (R., LA) ที่ไม่ค่อยรู้จัก เพื่อแทนที่ส.ส. เควิน แม็คคาร์ธี (R., CA) จอห์นสันถูกชื่นชมว่ามีความนิยมอย่างมาก และเข้าข้างกลุ่มชาตินิยม-ประชาชนนิยมอย่างเกตซ์ที่วางแผนทําให้แม็คคาร์ธีล้มเหลว

ตั้งแต่รีแกนออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ 35 ปีที่แล้ว พรรครีพับลิกันได้กําหนดตัวเองด้วยความคิดต่อต้านคนอื่น ๆ กลุ่มพันธมิตรมาจากการประท้วงต่อโครงการของคนอื่นมากกว่าที่จะมีโครงการของตัวเอง

ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพรรคคือการประณามคนอื่น ๆ การเลือกตั้งปี 1994 พรรครีพับลิกันได้ควบคุมสภาผู้แทนฯ เป็นครั้งแรกใน 40 ปี เป็นการประณามแผนประกันสุขภาพของบิล คลินตัน การเพิ่มภาษี และมุมมองทางสังคมอนุรักษนิยม

สถานการณ์ยากลําบากขึ้นสําหรับพรรครีพับลิกัน เมื่อผู้มีการศึกษาสูงและชาวเมืองรุ่นใหม่เริ่มหันไปจากอนุรักษนิยมทางสังคม ความล้มเหลวของรัฐบาลจอร์จ ดับเบิลยู. บุชไม่ได้ช่วยเหลืออะไร และการรณรงค์ของจอห์น แม็คเคน และมิตต์ โรมนีย์ก็ไม่ประสบความสําเร็จ

บารัค โอบามาได้รวบรวมกลุ่มผู้มีการศึกษาสูงที่เคยเป็นฐานเสียงของรีแกนกลับมา กลุ่มผู้มีฐานะดีที่เคยเป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันก็หันมาสนับสนุนโอบามา

ในปี 2010 และ 2014 ผู้สมัครพรรครีพับลิกันได้รับชัยชนะเพราะเป็นการประณามโอบามา เมื่อเขาออกจากทําเนียบขาว พรรครีพับลิกันควบคุมสภาผู้แทนฯ วุฒิสภา และตําแหน่งผู้ว่าราชการมากกว่าสองในสาม

รีแกนนําพรรคที่เป็นผู้นําภายใน—ผู้นําที่มีความมุ่งมั่นต่อสถาบันของอเมริกา ทรัมป์คือผู้นําภายนอก—ผู้นําที่ต่อต้านสถาบัน กลุ่มฐานเสียงของเขาก็ต่างจากรีแกน

อย่างที่ควรจะเป็น พรรคการเมืองและขบวนการจะเปลี่ยนแปลงไป รีแกนมีมุมมองอนุรักษนิยมทางสังคมมากกว่าบาร์รี โกลด์วอเตอร์ และบุชมีมุมมองด้านต่างประเทศมากกว่าผู้นําพรรคก่อนหน้า