กลุ่ม FLJ จํากัด ประกาศการสิ้นสุดการซื้อกิจการ Alpha Mind Technology Limited และการยกเลิกการซื้อกิจการ Lianlian

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, 28 ธันวาคม 2566 — FLJ Group Limited (NASDAQ: FLJ) (บริษัท) ประกาศว่าได้สรุปการทํารายการที่เคยประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ระหว่าง Alpha Mind Technology Limited (บริษัทเป้าหมาย หรือ Alpha Mind) ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย (ผู้ขาย) และบริษัท (การทํารายการ)

ตามข้อตกลงการซื้อหุ้นที่ประกาศก่อนหน้านี้ระหว่างบริษัท บริษัทเป้าหมาย และผู้ขาย บริษัทได้ซื้อหุ้นทั้งหมดที่ออกและจําหน่ายในบริษัทเป้าหมายในราคาซื้อทั้งหมดเป็นเงินสด 180,000,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าเงินบาท ในรูปแบบตั๋วเงินที่ส่งมอบให้กับแต่ละผู้ขายในจํานวนเท่ากับราคาซื้อ

ผลจากการสรุปการทํารายการ Alpha Mind ได้กลายเป็นบริษัทย่อยที่เป็นของบริษัทโดยสมบูรณ์ บริหารงานสูงสุดของบริษัททั้งหมดจะยังอยู่หลังจากการสรุปการทํารายการ

บริษัทยังประกาศในวันนี้ว่าได้ยกเลิกข้อตกลงซื้อหุ้นที่ทําไว้กับ Lianlian Holdings Inc. (“Lianlian”) และผู้ถือหุ้นบางส่วนของ Lianlian ตามที่เคยประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ด้วยความยินยอมร่วมกัน

เกี่ยวกับ FLJ Group Limited

FLJ Group Limited ดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภทผ่านบริษัทย่อยที่ควบคุมด้วยสัญญา a) ธุรกิจตัวแทนประกันภัย และ b) ธุรกิจเทคโนโลยีประกันภัย ธุรกิจตัวแทนประกันภัยดําเนินงานทั่วประเทศในประเทศจีนพร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลากหลาย รวมถึงประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันภัยชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันธุรกิจ และประกันอุบัติเหตุงาน ธุรกิจตัวแทนประกันภัยมีใบอนุญาตจากประเทศจีนและทํางานร่วมกับบริษัทประกันภัยประมาณ 180 แห่ง

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข้อความดังกล่าวมีข้อความที่เป็นอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ เช่น ความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ความเสี่ยงที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสาคัญทางด้านฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือแนวโน้มของบริษัท หรือ Alpha Mind เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

FLJ Group Limited
อีเมล: ir@qk365.com

Christensen
ในประเทศจีน
นาย Rene Vanguestaine
โทรศัพท์: +86-10-5900-1548
อีเมล: rene.vanguestaine@christensencomms.com

ในสหรัฐอเมริกา
นาง Linda Bergkamp
โทรศัพท์: +1-480-614-3004
อีเมล: linda.bergkamp@christensencomms.com

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ